Piwnice Wielkiej Zbrojowni na wynajem

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zaprasza do udziału w negocjacjach w sprawie najmu powierzchni użytkowej o wymiarze 999,5 m2, zlokalizowanej w Gdańsku, przy Targu Węglowym 6 na poziomie - 1 budynku Wielkiej Zbrojowni. 

Monumentalna Wielka Zbrojownia usytuowana jest w samym sercu Gdańska, ok. 100 m od ul. Długiej, na skrzyżowaniu dwóch kluczowych ciągów komunikacyjnych przemierzanych codziennie przez setki turystów, przedsiębiorców i mieszkańców Trójmiasta. Od wschodu przylega bezpośrednio do malowniczej ul. Tkackiej i stale tętniącej życiem ul. Piwnej. Zachodnia fasada wychodzi natomiast na Targ Węglowy, pełniący funkcję płatnego miejskiego parkingu. W sąsiedztwie Wielkiej Zbrojowni znajdują się najważniejsze instytucje kulturalne Gdańska takie jak m.in. Teatr Wybrzeże, Teatr Szekspirowski czy Gdańska Galeria Miejska.  

Wszelkich informacji na temat wynajmu przestrzeni udzielamy pod nr. tel.: 510-003-147 oraz mailowo marcin.wochyn@asp.gda.pl.

 

 

 

Wielka Zbrojownia usytuowana jest w ścisłym centrum historycznego Głównego Miasta i stanowi niedościgniony przykład dzieła architektury niderlandzkiego manieryzmu. Stoi  na skrzyżowaniu dwóch turystycznych ciągów komunikacyjnych w miejscu, w którym przebiegał najstarszy szlak kupiecki – via mercatorum. Wzniesiona z inicjatywy władz miejskich z przeznaczeniem na skład broni i amunicji zaskakuje cywilnie wyglądającą architekturą fasad współuczestniczących w formowaniu publicznej przestrzeni miasta. Dwie wieże od strony ul. Piwnej dumnie przerywają ciąg frontowych elewacji – akcentują przy tym wyjątek w regule i prawo do korzystania ze szczególnych względów. Masywna konstrukcja sklepienia piwnic  jako jedyna przetrwała obciążenia gruzem po nalotach sowieckich bombowców w 1945 r.

Od 1955 r. stanowi przestrzeń wypełnioną działalnością edukacyjną i kulturalną, skupia miejskie zdarzenia i przyciąga atrakcyjną ofertą Zbrojowni Sztuki.  Jest przykładem budowli, którą charakteryzuje swoista zdolność do przetrwania – renesansowa, doskonała architektonicznie, przy tym niezmiennie współczesna; pomimo utracenia swojej pierwotnej, miejskiej funkcji, koresponduje z czasem, w którym istnieje – stanowi gwarancję kulturowej trwałości.