Kalendarz Roku Akademickiego

Kalendarz roku akademickiego
2018/2019


Ważna informacja:

 

Inauguracja Roku akademickiego 2018/19 - 12.10.2018 (Duża Aula)

 

Semestr zimowy
01.10.2018 - 03.02.2019   

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

28.01–03.02.2019

Sesja poprawkowa  semestru zimowego

11.02–17.02.2019

Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń do Elektronicznego Indeksu

22.02.2019

 

Semestr letni
8.02.2019 – 30.09.2018

Sesja egzaminacyjna semestru letniego

03.06–09.06.2019

Sesja poprawkowa semestru letniego

16.09–22.09.2019

Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń do Elektronicznego Indeksu

27.09.2019

 

Sesja Dyplomowa
Studia I stopnia

Termin uzyskania wszystkich wpisów w elektronicznym indeksie  

10.06.2018

Egzaminy dyplomowe

11.06–16.06.2019

 

Studia II stopnia i studia jednolite magisterskie

Termin uzyskania wszystkich wpisów w elektronicznym indeksie 

10.06.2019

Egzaminy dyplomowe

11.06–12.07.2019

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku akademickim 2018/2019

Przerwa świąteczna

24.12–02.01.2019

Przerwa semestralna

04.02–07.02.2019

Przerwa świąteczna

19.04–23.04.2019

Przerwa wakacyjna

10.06–30.09.2019

Dni wolne

 

01.11.2018, 01.05.2019,  03.05.2019

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku akademickim

02.11.2018 , 02.05.2019

 

Okres od 23 września do 30 września 2019 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akadmickiego 2018/2019 i rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020