Kalendarz Roku Akademickiego

Kalendarz roku akademickiego
2017/2018


Ważna informacja:

 

Semestr zimowy
01.10.2017–04.02.2018

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

29.01–04.02.2018

Sesja poprawkowa  semestru zimowego

14.02–20.02.2018

Ostateczny termin złożenia podpisanych protokołów

28.02.2018

 

Semestr letni
08.02.2018–03.06.2018

Sesja egzaminacyjna semestru letniego

04.06–10.06.2018

Sesja poprawkowa semestru letniego

17.09–23.09.2018

Ostateczny termin złożenia podpisanych protokołów

28.09.2018

 

Sesja Dyplomowa
Studia I stopnia

Termin uzyskania wszystkich wpisów w elektronicznym indeksie  

11.06.2018

Egzaminy dyplomowe

12.06–17.06.2018

 

Studia II stopnia i studia jednolite magisterskie

Termin uzyskania wszystkich wpisów w elektronicznym indeksie 

11.06.2018

Egzaminy dyplomowe

02.07–13.07.2018

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku akademickim 2017/2018

Przerwa świąteczna

22.12–02.01.2018

Przerwa semestralna

05.02–07.02.2018

Przerwa świąteczna

30.03–02.04.2018

Przerwa wakacyjna

11.06–30.09.2018

Dni wolne (świąteczne)

 

01.11.2017, 11.11.2017, 01.05.2018,
03.05.2018, 31.05.2018  

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/18

02.05.2018, 01.06.2018