Aktualności

Wystawa Pracowni Narracji Fotograficznej

2017-03-29
wystawa, Dom Angielski, e-kultura

Dziekan Wydziału Grafiki

prof. Sławomir Witkowski

 

zaprasza w dniu 3.04 o godz. 18

do Galerii w Domu Angielskim

na Wydziale Grafiki przy ul. Chlebnickiej 13/16

 

na otwarcie wystawy prac studentów z PRACOWNI NARRACJI FOTOGRAFICZNEJ Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Prowadzonej przez prof. Prota Jarnuszkiewicza

Prezentowane realizacje są wynikiem pracy studentów Pracowni Narracji Fotograficznej. Jest ona miejscem dyskusji o fotografii, jako medium artystycznej ekspresji. Jest przestrzenią rozwoju myśli, gdzie dominuje przekonanie, że bycie fotografem współcześnie to juz nie tylko techniczne umiejętności, ale przede wszystkim sposób refleksji, będącej efektem analizy rzeczywistości i emocji towarzyszących temu postrzeganiu.

Prowadząc pracownię proponuję rozumienie fotografii i bycia fotografem, jako stanu umysłu, jako gotowość do procesu twórczego, jako narzędzia rozbudzania świadomości i formy nawiązywania kontaktu z otaczającą rzeczywistością poprzez powrót do studiowania otoczenia. Także jako sposób postrzegania i analizowania zaobserwowanych w niej reguł.

Fotografia przez swoją analityczność i konieczność unikania tautologii, grożącej w wypadku zbyt dosłownego odwzorowywania świata, czy zbyt czytelnego przekazu, ćwiczy wrażliwość postrzegania, emocjonalność odbioru i umysł w formułowaniu refleksji.

Jest medium specyficznym; aby coś się zjawiło na zdjęciu czy formie wideo musi wcześniej zaistnieć przed obiektywem. Musimy przez pewien czas współistnieć z obiektem w przestrzeni rzeczywistej. To właśnie ów mimetyzm sprawia, że jest to doskonałe narzędzie do stawiania pytań o świat.

Pracy w tym kierunku i kształcenia takich właśnie umiejętności oczekuję od swoich studentów: analizy śladów, świadectw świadomej obecności w rzeczywistości, którą zamieszkują. Indywidualnego postrzegania i interpretacji tych przestrzeni. Akomodowania, siebie do świata i świata do swoich emocji. Stałego otwarcia się na wszelkie bodźce, na odkrywanie siebie, swoich emocji i refleksji rodzących się w kontekście znanych i pozornie rozpoznanych obiektów i celów ich obecności oraz funkcji w naszym świecie.

To jest gwarancją dynamiki i dialogu, który w dzisiejszym świecie wizualnym jest jedyną drogą do indywidualności.

To wspaniała szansa, której wspólnie doświadczamy.

 

Kurator wystawy prof. Prot Jarnuszkiewicz

pracownianarracjifotograficznej.com

Wystawa Pracowni Narracji Fotograficznej