Aktualności

Wystawa prac uczestników warsztatów Kreacji Literniczej Grafikam

2016-05-30
wystawa


Zapraszamy wszystkich uczestników Warsztatów Kreacji Literniczej Grafikam na wystawę powarsztatową, która odbędzie się 4 czerwca 2016 r. o godz. 16:00 w Domu Angielskim przy ul. Chlebnickiej w Gdańsku (Wydział Grafii ASP)

 

Grafikam to warsztaty kreacji literniczej, której celem było kształtowanie  wrażliwości plastycznej i estetycznej dzieci, młodzieży i studentów jako istotnego elementu rozwoju świadomości ‒ świadomości kreacji nie tylko w środowisku plastycznym, ale i interpersonalnym, polegającym na pracy w zespołach twórczych oraz zrównoważonym wykorzystywaniu środowiska i jego zasobów.

 

Koncepcja, opieka merytoryczna i artystyczna: dr hab. Adam Kamiński Wydział Grafiki ASP w Gdańsku prowadzenie edycji 2016: Aleksandra Romaniak / Dominika Padoł / Agata Buiko / Izabela Szeibelis