Aktualności

Wystawa:
„Łódki, jachty i statki"

2017-05-15
wystawa, Pracownia Architektury Okrętów, e-kultura

Europejska Noc Muzeów

Wystawa „Łódki, jachty i statki. Pracownia Architektury Okrętów 1958-2016” (kurator: Paweł Gełesz) 

20.05.2017, godz. 22:00 – oprowadzanie kuratorskie

Wielka Zbrojownia
Targ Węglowy 6
19.00-01.00

Wystawa prezentuje dokonania studentów i dydaktyków wybrane z sześćdziesięcioletniej historii projektowania architektury obiektów pływających na wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Obok prezentacji okrętowych archiwaliów w ekspozycji zaprezentowane będą współczesne studenckie projekty z zakresu szeroko rozumianego wzornictwa przemysłowego tj. jachty, łodzie i różnorodne obiektów pływające. A także produkty inspirowane architekturą statków wodnych.

Wystawa:
„Łódki, jachty i statki"