Aktualności

Wystawa Arkadiusza Sylwestrowicza

2017-02-01
Arkadiusz Sylwestrowicz

Pusto, Pusto, Pusto / Void, Void, Void

Otwarcie wystawy: 17.02.2017, godz. 18:00

Foksal 1/4, 00-366 Warszawa,

www.galeriafoksal.pl

 

Barwa jest pustką; pustka jest barwą
 
Sutra serca
 
Obrazy Arkadiusza Sylwestrowicza prezentowane na wystawie w Galerii Foksal można wpisać w nurt malarstwa podejmującego próby przekroczenia granic wyznaczonych tradycją kojarzoną z tą sferą artystycznej aktywności. Jednakże fenomen obrazu w aktualnej sztuce bywa zwykle definiowany jako komunikat wizualny za pomocą którego artysta konstruuje swój przekaz. Obraz może zatem przybierać różne formy, nierzadko przenikające się lub wzajemnie uzupełniające (film, video, sztuka komputerowa, malarstwo, fotografia etc.). 
 
Sztuka Sylwestrowicza odnosi się do tych obydwu problemów. Z jednej strony wydaje się pozostawać w ścisłej relacji z tradycją, z drugiej zaś otwiera się na eksperyment starający się poszerzać obszary działania malarstwa. Artysta kreując swe prace używa nietypowych zestawów materiałów jak: czysty pigment, farby produkowane przemysłowo, płyty plexi, własne spoiwa malarskie. Tworzy struktury fluoroscencyjnych barw, które poprzez interakcję z otoczeniem: światłem, przestrzenią, czasem, podlegają metamorfozom. Do tego dochodzi jeszcze dźwięk, wywodzący się ze ścisłej zależności z prezentowanymi obrazami i przestrzenią w której zaistniały. 
 
- W mojej twórczości skłaniam się coraz bardziej do wymiaru sensualnego. Te prace niemal zmuszają odbiorcę do tego, by wyciągnąć rękę i spróbować ich dotknąć - mówił Sylwestrowicz w jednym z wywiadów, ale jego prace trzeba przede wszystkim dotknąć - zobaczyć w przestrzeni galerii, nie da się bowiem ich docenić oglądając na ekranie monitora czy telefonu. W tym też tkwi odpowiedź twórcy na pytanie: Czy dylematy związane z malarstwem mają jakieś znaczenie, czy nie są archaiczne w ponowoczesnej epoce? 
 
Arkadiusz Sylwestrowicz urodzony 27.07.1971 w Łodzi. Studiował na ASP w Gdańsku. Obecnie prowadzi pracownię Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych na Wydziale Malarstwa w ASP w Gdańsku. 
 
Wernisaż wystawy Arkadiusza Sylwestrowicza w Galerii Foksal uświetni występ zespołu SoundLab w składzie: Maciej Olewniczak, Paradox 17.
 
SoundLab to performatywna grupa intermedialna powstała w wyniku serii warsztatów sound-artowych w Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu. Grupa w swojej twórczości stosuje różnorodne techniki wydobywania dźwięku, czy obrazu, często opierając się na samplingu i sprzężeniu zwrotnemu z miejsca, w którym performance ma miejsce, starając się wpisać w, lub opisać przestrzeń fizyczną.
 
 
Wystawa Arkadiusza Sylwestrowicza