Aktualności

Wyposażenie pracowni animacji i fotografii

2017-01-09
projekt

Wraz z końcem 2016 roku dzięki dotacji uzyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” został zrealizowany projekt „Wyposażenie pracowni animacji i pracowni fotografii dla międzywydziałowej specjalności animacja ASP w Gdańsku”. Uczelnia otrzymała na jego realizację kwotę w wysokości 140 000 zł (łączny koszt zadania 167 000 zł).

Realizacją projektu umożliwiła wyposażenie pracowni animacji i fotografii w profesjonalny  sprzęt  odpowiadający współczesnym wymaganiom rynku pracy w zakresie animacji i fotografii.

 

Zakupiony sprzęt (aparaty, statywy, komputery, oprogramowanie  oraz inne specjalistyczne wyposażanie) pozwoli  na stosowanie nowoczesnych metod kształcenia studentów,  uwzględniających standardy funkcjonujące na  obecnym rynku pracy. Tak zorganizowane kształcenie stanowi szansę rozwoju w kierunkach, które są obecnie bardzo cenione na rynku pracy.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo_MKiDN_RP.png

 

Wyposażenie pracowni animacji i fotografii