Aktualności

Wyniki parametryzacji ASP

2017-10-20
parametryzacja ASP

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych za lata 2013-2016. 3 wydziały ASP w Gdańsku: Wydział Architektury i Wzornictwa, Grafiki oraz Malarstwa otrzymało kategorię A, Wydział Rzeźby i Intermediów kategorię B, natomiast Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce kategorię C.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych poddał ocenie działalność naukową i badawczo-rozwojową biorąc pod uwagę takie kryteria jak: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Szczegółowe wyniki dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego