Aktualności

Wykład:
dr Wojciech Szymański

2017-04-10
Wykład Wojciech Szymański

Wydział Rzeźby i Intermediów zaprasza na wykład kuratorski:

dra Wojciecha Szymańskiego

Pomnik – antypomnik – amnezja – anamneza. Czyje życie godne jest upamiętniania?

Rzeźba pomnikowa dzisiaj

 

Uwaga, zmiana daty wykładu!

11.05.2017 (czwartek), godz. 17:00, Audytorium 

 

Dwie ostatnie dekady XX wieku oraz początek XXI wieku to czas naznaczony zwrotem pamięciowym w teorii i praktyce artystycznej. Zmiany społeczno-polityczne i mentalne, do których doszło na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a także ważne debaty publiczne o przeszłości historycznej, jakie się wówczas rozpoczęły, wpłynęły na nowe postrzeganie problemu pamięci i artystycznych form jej wyrazu. Próby opisu i analizy takich fenomenów jak pamięć zbiorowa, pamięć kulturowa czy pamięć komunikatywna, miejsca pamięci, a także związek pomiędzy pamięcią a historią, szybko przeniesione zostały na problematykę artystyczną. Ostatnie trzydziestolecie to zatem także czas powstawania nowej postawy nie tylko wobec przeszłości z jej historycznym i pamięciowym wymiarem, lecz również okres, w którym pojawiły się nowe próby i nowe sposoby upamiętniania w rzeźbie pomnikowej. Antymonumentalizm i antypomniki to tylko wybrane, aczkolwiek najważniejsze fenomeny, jakie się uwidoczniły w polu rzeźby. Wykład poświęcony zostanie polskim oraz światowym przykładom powstających w ramach tego nowego nurtu prac. Na wybranych przykładach ukazane zostaną sposoby wytwarzania miejsc pamięci i dyskursywnego myślenia o przeszłości historycznej, jak również domagające się swoich sposobów upamiętnienia przestrzenie niepamięci kulturowej, wyparte narracje oraz kontr-narracje.

 

Wojciech Szymański jest historykiem i krytykiem sztuki oraz niezależnym kuratorem wystaw i wielu projektów artystycznych. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki, obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ostatnio wydał książkę Argonauci. Postminimalizm i sztuka po nowoczesności. Eva Hesse – Felix Gonzalez-Torres – Roni Horn – Derek Jarman (2015). Jest współautorem książki artystycznej Amen Roma (wraz z Martą Deskur) oraz kilkudziesięciu tekstów naukowych i krytycznych, a także współredaktorem feministycznego przewodnika po Krakowie Kraków Kobiet. Aktualnie w ramach grantu podoktorskiego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki prowadzi badania nad wizualnością i pamięcią pierwszej wojny światowej pt. Obrazy (z) Wielkiej Wojny. Sposoby reprezentacji Wielkiej Wojny 1914–1918 w sztuce w Polsce.

Wykład:
dr Wojciech Szymański