Aktualności

Wykład Ekonomia śmierci

2016-11-18
wykład e-kultura

prof. Edmund Kizik (Uniwersytet Gdański, Instytut Historii PAN)

Wydział Rzeźby i Intermediów, Mała Zbrojownia sala 2B

22 listopada 2016 rok, godz. 14.00

 

 

Przy Śmierci nie należy rozmawiać o pieniądzach. Jednak tak się składa, że najczęściej jedynym źródłem, jakim dysponuje historyk kultury badający dawne zwyczaje pogrzebowe są właśnie rachunki. Płacono za trumnę, płaczki, grabarzy, dzwony, kwaterę cmentarną, stypę i pamięć, czyli pomnik nagrobny, za kwiaty oraz świeczkę. Dlatego rachunki właśnie staną się pretekstem i punktem wyjścia do rozmowy o organizacji pogrzebu, o cmentarzach i pamięci o zmarłych w dawnym Gdańsku i jego okolicach w XVI – pocz. XIX w.  

 

Autor prelekcji „Ekonomia śmierci” jest profesorem w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego i Instytucie Historii PAN, autorem książek na temat kultury miast hanzeatyckich m.in.: Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI – XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, (1998),Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku, (2001), Nicolausa Volckmara Viertzig Dialogi (1612). Źródło do badań nad życiem codziennym w dawnym Gdańsku, (2005).

 

Serdecznie zapraszamy.