Aktualności

Wykład - Biuro Karier
i Współpracy ASP w Gdańsku

2017-01-24
wykłady suplementarne

WYKŁADY SUPLEMENTARNE

Wydział Architektury i Wzornictwa 
zaprasza studentów, dydaktyków oraz gości 
na wykład suplementarny

Biuro Karier i Współpracy ASP w Gdańsku

BEING EUROPEAN

czwartek 26.01.2017,  Audytorium 17:00

 

Wykład - Biuro Karier
i Współpracy ASP w Gdańsku