Aktualności

Wykład: Anna Włodarska

2018-03-07
Anna Włodarska

WYKŁADY SUPLEMENTARNE

Wydział Architektury i Wzornictwa 
zaprasza studentów, dydaktyków oraz gości 
na wykład suplementarny

Anny Włodarskej i reprezentantów kół naukowych
„Koła naukowe w Akademii Sztuk Pięknych"

Środa 07.03.2018, godz. 19:00
Audytorium