Aktualności

Wykład:
Andrzej Leśniak

2017-05-05
wykład, Andrzej Leśniak

"Nadmiar. Poetyka hiperboliczna w tekstach i projektach Rema Koolhaasa"

10.05 godz. 18:00
Baszta

Andrzej Leśniak – filozof, kulturoznawca. Autor trzech książek: Ikonofilia. Francuska semiologia pikturalna i obrazy, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2013; Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, seria Horyzonty nowoczesności, Universitas, Kraków 2010; Topografie doświadczenia: Maurice Blanchot i Jacques Derrida, Aureus, Kraków 2003, i kilkunastu artykułów naukowych. Profesor nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

Nadmiar. Poetyka hiperboliczna w tekstach i projektach Rema Koolhaasa.

Seminarium będzie skoncentrowane na tekstach i projektach architektonicznych Rema Koolhaasa, a więc na obiektach przekraczających granice dyscyplinarne, mających zdolność przekraczania ograniczeń i automatyzmów zastanych modeli poznawczych i kreowania nowych sposobów myślenia. Będą one interpretowane jako eksperymenty pozwalające przemyśleć naszą kulturę dzięki inwencji formalnej, poetyce tekstu, sposobowi zestawienia tekstu i obrazu.

Seminarium jest częścią większego projektu badawczego realizowanego przez prowadzącego: próby odnalezienia nowych paradygmatów dla badań humanistycznych w innych dyscyplinach i obszarach pokrewnych, w działaniach artystycznych, w przedsięwzięciach architektonicznych, w tekstach mówiących o kulturze pisanych przez architektów, dizajnerów i artystów, ale powstających poza kontekstem naukowym, poza porządkiem dyscyplinarnym (choć zawsze, z konieczności, w odniesieniu do niego), w odmiennych uwarunkowaniach (na przykład w sytuacji bezpośredniego zaangażowania w rynek, jak w przypadku architektury i dizajnu czy udziału w formowaniu się kontrowersji społecznych i politycznych, jak w przypadku niektórych inwestycji architektonicznych).