Aktualności

Wykład prof. Piotra
C. Kowalskiego

2017-04-03
wykład Piotr C. Kowalski

Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce zaprasza na wykład otwarty:
prof. Piotr C. Kowalski
"Malować można wszystkim, także farbami. Max Ernst"
06 kwietnia 2017 o godz. 14:30
w sali 102 

Prowadzi Pracownie Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz na ASP we Wrocławiu. Autor cykli obrazów realizowanych bezpośrednio w naturze pt. Żywa natura – Martwa natura, oraz obrazów Przejezdnych i Przejściowych będących zapisem życia miasta   i powstających przy współudziale innych ludzi. Od 2004 roku wspólnie z Joanną Janiak realizuje cykle Megabajty malowania i Obrazy mroźne.
Piotr C. Kowalski urodzony w 1951 roku w Mieszkowie koło Jarocina. W latach 1965–1970 uczęszczał do Liceum Plastycznego im. Franciszka Bartoszka w Poznaniu. W latach 1973–1978 studiował malarstwo w PWSSP w Poznaniu. Dyplom zrealizował w pracowni profesora Stanisława Teisseyre’a. W latach 1993–1999 dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej PWSSP w Poznaniu. W latach 2000–2015 prowadził studencką galerię „Na Polskiej” w Poznaniu. Kurator I, II i III Kolekcji ASP w Poznaniu ( 2003–2005) (www.piotrckowalski.pl )

ŻYWA NATURA || LIVE NATURE
1989–2000
"Artysta ustawił duże płótna w lesie wśród drzew. Na płótnie były namalowane pnie drzew, przebijające się przez nie światło, cienie na piasku. Użyta była farba, ale także kora, mchy, piasek i glina. Prostokąt obrazu był tak wpisany w ten fragment lasu, że na kolorowej fotografii nie można było odróżnić drzew namalowanych od tych, które zasłaniały obraz, a cienie na piasku były przedłużeniem tych na płótnie. Tak powstała ILUZJA prawie doskonała, tylko trochę bardziej kolorowa."
Jerzy Ludwiński (1995)

OBRAZY JAGODOWE || BLACKBERRY PAINTINGS "Piotr C. Kowalski jest malarzem. Nie zamyka jednak obrazu w tradycyjnych ramach tego pojęcia.(...) W procesie tworzenia ujawnia, jakby mimochodem, naturę jego źródeł. Źródłem takim bywa nie tylko sztuka i jej wewnętrzne „prawa”; mogą nim być także impulsy, zaskakujące w swej profaniczności: jest to np. casus jagód, które artysta pracowicie zbierał, a które okazały się zatrute (w sensie ekologicznym). „Byłem tak rozżalony, że zrobiłem z nich obraz”. Owo miękkie przejście między doświadczeniem życia, a życiem sztuki jest istotą postępowania artysty."
Alicja Kępińska (2000)

OBRAZY PRZEJEZDNE || DRIVEN PAINTINGS
1997–1998
"O Piotrze C. Kowalskim, który w 1998 roku ustawił białe blejtramy na chodniku ulicy Głogowskiej w Poznaniu, tuż przy jezdni i oddzielającej ją od chodnika barierce można na początek powiedzieć, że podobnie jak Białoszewski „ustawił to na drobiazg”. (...) Eksperyment Kowalskiego zakładał, przeciwnie niż przeżycie miasta Białoszewskiego, zachowanie śladu – obrazu. Pacyny błota rozpryskiwanego przez przejeżdżające Głogowską samochody, które pokryły dolna część blejtramu i kurz miejski miały pozostać, by przeniesione w nową przestrzeń galerii uobecniać w niej miasto. …
Ewa Rewers (2000)

 

 

Autor cykli obrazów realizowanych bezpośrednio w naturze pt. ŻYWA NATURA m in.: obrazów smacznych, bardzo smacznych i niesmacznych

obrazów przejściowych, przejezdnych i przelotnych

obrazów granicznych, przygranicznych i zagranicznych

obrazów grzecznych i grzesznych czyli niegrzecznych

obrazów przerżniętych oraz jeszcze nie przerżniętych

obrazów malowanych w pełnym słońcu, w cieniu, bez cienia i bez cienia wątpliwości

obrazów malowanych w schroniskach, na szlaku i takich które szlag by trafił

obrazów malowanych bez ram, w ramach i w ramach przyjaźni

obrazów malowanych na sztaludze, pod sztalugą i obok sztalugi

obrazów malowanych na wysokim i na niskim poziomie (Giewont i kopalnia miedzi Lubin)

obrazów malowanych w pionie, w poziomie i pod kątem (odpowiednim oczywiście)

obrazów malowanych na ogniu i na gazie (co prawda niewielkim ale jednak)

obrazów podwędzonych

obrazów malowanych szybko oraz bardzo szybko

obrazów malowanych wolno i takich, których zdawać by się mogło że nie wolno ich malować

obrazów malowanych w Poznaniu, dla Poznania i nie do poznania.

 

Wykład prof. Piotra
C. Kowalskiego