Aktualności

Wykład "Miejsce na Twoją reklamę"

2017-04-12
wykład, Michał Parzuchowski

 

Wykład "Miejsce na Twoją reklamę. Chaos w przestrzeni publicznej a egoizm reklamobiorców".

dr Michał Parzuchowski
Uniwersytet SWPS w Sopocie
4.05.2017
godz. 17.00
Audytorium ASP w Gdańsku 

Wykład dotyczył będzie ocen estetycznych przestrzeni publicznej w zależności od motywacji do umieszczania w niej reklamy zewnętrznej. Uczestnicy omawianych podczas wykładu badań mieli szansę ocenić
reklamy umieszczane na budynkach i samochodach w przestrzeni publicznej. Ludzie za estetyczne uznawali te reklamy, które były dla nich samych korzystne (umożliwiały korzyść finansową). Wykładowca podsumuje
cykl empirycznych poszukiwań mechanizmu psychologicznego wydawanych w ten sposób ocen. Zaproponuje również szereg zaleceń, które zwiększałyby naszą aktywność na rzecz estetyki miejsca zamieszkania i sposoby na przeciwdziałanie stosowaniu etyki egoistycznej (kierowaniem się jedynie motywem własnych korzyści).

dr Michał Parzuchowski
Psycholog społeczny, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Adiunkt na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie i członek sopockiego Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego. Członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Ukończył staż podoktorski w laboratorium Psycholinguistique & Psychologie Sociale Appliquee na Uniwersytecie we Fryburgu. Autor i współautor artykułów z zakresu poznania społecznego i ucieleśnienia m.in. w Emotion, European Journal of Social Psychology, Journal of Nonverbal Behavior czy Frontiers in Psychology. Redaktor naczelny Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna). Laureat stypendiów rządu Szwajcarskiego SCIEX, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. 

Wykład "Miejsce na Twoją reklamę"