Aktualności

Wykład: Bazyli Domsta

2017-11-10
Wykłady Suplementarne

WYKŁADY SUPLEMENTARNE

Wydział Architektury i Wzornictwa 
zaprasza studentów, dydaktyków oraz gości 
na 59. wykład suplementarny

dr inż. arch. Bazyli Domsta
"Architektura jako symbol Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"

środa 15.11.2017,  Audytorium 19:00