Aktualności

(roz)brojenie sztuki: cykl dyskusji panelowych

2018-05-14
(roz)brojenie sztuki

 

(roz)brojenie sztuki: cykl dyskusji panelowych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

organizator: Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce ASP
kurator cyklu i moderator: dr Hubert Bilewicz
miejsce: baszta ASP w Gdańsku, Targ Węglowy 6, I piętro
terminy: 15 marca; 17 maja; 20 grudnia (czwartki, w godz. 18-20)
 

po co?

W nowym cyklu spotkań dyskusyjnych w ramach ZBROJOWNI SZTUKI chcemy pacyfistycznie ją rozbroić, a tak naprawdę poddać ją namysłowi akademickiemu i publicznej debacie. Sztuka aktualna bowiem nieźle broi, albo co najmniej nie jest grzeczna. Jest problematyczna i często prowokacyjna. W większym stopniu kwestionuje niż respektuje, bardziej dekonstruuje, niż utwierdza. Najczęściej jej odbiorowi towarzyszy dezorientacja oraz zmieszanie. Oskarża się ją o niezrozumiałość, zaś artystów o zarozumiałość. Trzeba się temu przyjrzeć bez uprzedzeń; zidentyfikować i rozbroić współczesne mechanizmy i strategie artystyczne; zdemaskować sztuczki, chwyty czy puste gesty, żeby tym bardziej ją zrozumieć i mocniej poczuć jej moc pokazywania nam świata. Nie chcemy jednak demobilizacji sztuki ani odebrania jej swoistej siły rażenia. Chcemy raczej obezwładnić mity i stereotypy jej dotyczące oraz wytrącić dyskurs o sztuce z rąk demagogów czy cyników, fundamentalistów czy zwykłych populistów. Dzisiejszy świat sztuki jest mozaikowo zróżnicowany, niesłychanie pluralistyczny, o dawno zamazanych granicach, coraz bardziej zacierających się bądź po prostu niejasnych kryteriach, przepełniony powszechną niepewnością oraz narastającą frustracją zarówno twórców, jak i odbiorców. Celem spotkań jest ujawnienie istotnych kwestii oraz postawienie kolejnych pytań. Jednoznacznych i wyczerpujących odpowiedzi oraz gotowych recept proszę się nie spodziewać!


o czym?

Czy sztuka rzeczywiście broi i wyrządza szkody? Czy z umownej swej natury jest raczej nieszkodliwa? Czy sztuka jest może przemocą symboliczną? Czy na pewno trzeba sztukę rozbrajać? Czy odzwierciedla współczesny świat? I czy widzowie przeglądają się w niej jak w lustrze? Czy może raczej uderza w odbiorców? Czy sztuka raczej diagnozuje czy także przewiduje bądź uprzedza? Czy należy się jej rzeczywiście bać?
Kwestią, o której rozmawialiśmy na pierwszym spotkaniu 30 marca 2017 r. była „bezbronność sztuki”. Czy sztuka realnie coś jeszcze może? Jaki społeczny skutek może wywołać? Czy zdana jest wyłącznie na gettoizację we współczesnym świecie sztuki i marginalizację we współczesnej rzeczywistości? Czy – wreszcie – jest użytecznym polem dla hochsztaplerów i łatwą pożywką demagogów lub chłopcem do bicia dla polityków? Czy bezbronność sztuki jest jej wadą, czy może paradoksalnie z bezbronności sztuki wynika właśnie jej siła?
26 października odbyło się spotkanie: „sztuka jako młot”, o mocy, perswazyjności i ekspresji sztuki; o dużej sile jej rażenia, niekoniecznie związanego z topornymi środkami; 30 listopada spotkanie: „ sztuka jako lustro”, na którym zastanawialiśmy się co sztuka odzwierciedla; czy możemy przejrzeć się w niej jak w lustrze; jakiego rodzaju odbić dostarcza i co możemy uczynić, gdy zwierciadło jest zmętniałe bądź roztrzaskane?; 21 grudnia odbył się panel: „sztuka jako barometr”, podczas którego sprawdzaliśmy diagnostyczno-mierniczy potencjał sztuki. Pytaliśmy: Czy sztuka wskazuje stan ciśnienia w kulturze, czy raczej go podnosi (bądź obniża)? Czy sztuka coś antycypuje, coś zapowiada, a może nawet przepowiada?

15 marca 2018 r. odbyło się spotkanie: „Sztuka, która się wtrąca”, podczas którego interesował nas nie tylko sprawczy wymiar sztuki, lecz również jej aktywistyczny potencjał. Rozmawialiśmy o sztuce, która ryzykując wtrącanie się w obszary codzienności, wytrąca jednocześnie z bezpiecznego stanu estetycznego i etycznego (samo)zadowolenia.

17 maja 2018 r. zapraszamy na spotkanie pt. „Sztuka, która się opłaca”. Poza demaskacją wyrachowania i koniunkturalizmu współczesnego art world’u, porozmawiamy o innych, pozaekonomicznych korzyściach płynących ze sztuki, która bądź dekonstruuje, bądź kontestuje zarobkowo-finansowy aspekt tworzenia.

Kolejne spotkanie pt. „Sztuka, która porusza” odbędzie się 20 grudnia.

 

dla kogo?

Zapraszamy na spotkania zwłaszcza tych, którzy się sztuki obawiają; także tych, którzy jej nie pojmują bądź tych, którzy są już nią znudzeni. Nie lękajcie się! Spójrzmy na sztukę wspólnie (nie)uzbrojonymi oczami i słowami. Rozładujmy właśnie podczas dyskusji w Zbrojowni narosłe napięcie. Popatrzmy ze zrozumieniem i wyrozumiałością na rozliczne sztuczki sztuki, na jej ciągłe brojenie; a równocześnie zajmijmy się rozbrojeniem jej arsenału w akademicki, bezpieczny dla nas sposób, jednak bez straty dla potencjału sztuki.

 

w jaki sposób?

Po wstępnym zagajeniu moderatora, glos zabiorą zaproszone na każde ze spotkań osoby, których trwające około kwadransa wystąpienia staną się punktem wyjścia do dyskusji, następnie zaś do debaty z publicznością.

 

kto?

30 marca w dyskusji pt. „Bezbronność sztuki?”  udział wzięli:

dr Hubert Bilewicz

dr Małgorzata Cackowska

dr hab. Jacek Dominiczak

dr Dorota Grubba-Thiede

dr Zbigniew Mańkowski

 

26 października w dyskusji pt. „Sztuka jako młot” udział wzięli:

dr Hubert Bilewicz

dr hab. Jacek Dominiczak

dr Dorota Grubba-Thiede

dr Zbigniew Mańkowski

 

30 listopada w dyskusji pt. „Sztuka jako lustro” brali udział:

dr Hubert Bilewicz

dr Małgorzata Cackowska

dr Zbigniew Mańkowski

Roman Sebastyański

dr Tomasz Siwiec

 

21 grudnia w dyskusji pt. „Sztuka jako barometr” brali udział:

dr Hubert Bilewicz

dr hab. Bogna Łakomska

dr Zbigniew Mańkowski

Łukasz M. Sadowski

dr Agnieszka Wołodźko

 

15 marca 2018 r. w dyskusji pt. „Sztuka, która się wtrąca” brali udział:

dr Hubert Bilewicz

dr Zbigniew Mańkowski

dr Dorota Nieznalska

dr Tomasz Siwiec

 

17 maja 2018 r. w dyskusji pt. „Sztuka, która się opłaca” wezmą udział:

dr Hubert Bilewicz

Pavko Krajka

dr Zbigniew Mańkowski

dr Tomasz Siwiec

Piotr Stasiowski

 

dr hab. Bogna Łakomska, w ASP w Gdańsku prowadzi jako adiunkt wykłady z historii sztuki i kultury, analizy dzieła sztuki, dziejów myśli o sztuce i  zajęcia seminaryjne. Od lat zajmuję się sztuką Dalekiego Wschodu. Opiekuje się  zbiorami azjatyckimi w Państwowym Muzeum Etnograficznym Warszawie i działa w ramach Polskiego Instytutu Studiów nad  Sztuką Świata. Jest również autorką dwóch książek: Miłośnicy „chińskości” w dawnej Polsce.  Od XVII do początków XIX w.  (2008) i  Kolekcjonerstwo w Chinach do XII w.  n.e.  (2015).

 

dr Agnieszka Wołodźko, pracuje jako artystka (zajmuje się malarstwem, fotografią, instalacją, pracami dźwiękowymi, akcjami, realizacją warsztatów artystycznych dla różnych grup społecznych i tworzeniem idei), kuratorka i autorka tekstów o sztuce, architekturze i urbanistyce współczesnej, problemach współczesnego miasta. 

 

Łukasz M. Sadowski, historyk sztuki, wykładowca (w latach 2010-2016 kierownik) Katedry Teorii i Historii Sztuki na łódzkiej ASP. Od 2012 Prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Obecnie zajmuje się zagadnieniami relacji kulturowych między krajami Dalekiego Wschodu (Chiny, Japonia), a Europą i USA w XIX i XX wieku. 

 

 

Małgorzata Cackowska.bmp

dr Małgorzata Cackowska, pedagożka i nauczycielka akademicka; badaczka społeczno-kulturowych kontekstów edukacji; znawczyni książek obrazkowych dla dzieci; adiunktka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Jacek Dominiczak.jpg

dr hab. Jacek Dominiczak, architekt i teoretyk architektury; autor i analityk teorii dialogiczności przestrzeni; prowadzi jako profesor autorską Pracownię Projektowania Wnętrz Miejskich w ASP w Gdańsku.

 

 

Dorota Grubba.jpg

dr Dorota Grubba-Thiede, historyczka sztuki, kuratorka wystaw; znawczyni polskiej rzeźby XX w.; zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami sztuki współczesnej; wykładowczyni w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce ASP.

 

 

Pavko Krajka, gdańszczanin czeskiego pochodzenia; architekt wnętrz, grafik, designer, fotograf, rysownik; animator kultury z wieloletnim doświadczeniem pracy w Polsce, Holandii, Francji. Prowadził w Sopocie własne kluby queerowe i muzyczne: Faktoria, Pestka, Elton. W Paryżu współredagował edytorsko i graficznie Stage Fashion Magazine.

 

 

Zbigniew Mańkowski.jpg

dr Zbigniew Mańkowski, literaturoznawca i historyk literatury; badacz krytyki artystycznej oraz związków literatury i sztuki; adiunkt w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce ASP.

 

 

Roman Sebastyański

Roman Sebastyański, urbanista; teoretycznie i praktycznie zajmuje się procesami rozwojowymi miast, w szczególności ich publicznym, partycypacyjnym  planowaniem; inicjator Kolonii Artystów w Stoczni Gdańskiej; kończy pisanie doktoratu na University of the West of Scotland.

 

 

Tomasz Siwiec

dr Tomasz Siwiec, etyk i historyk filozofii. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne; studia doktoranckie w zakresie filozofii) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Akademia „Artes Liberales”). W swojej pracy badawczej podejmuje zagadnienia z zakresu współczesnej etyki niemieckiej, estetyzacji moralności oraz etyki prawa karnego.

 

Piotr Stasiowski, historyk sztuki oraz kurator. Prowadził Studio BWA przy BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej; był głównym kuratorem Muzeum Współczesnego Wrocław. Od 2016 roku jest dyrektorem Gdańskiej Galerii Miejskiej. Przygotował ponad 40 wystaw indywidualnych i zbiorowych. Autor tekstów w katalogach wystaw, książkach, magazynach o sztuce.

 

dr Dorota Nieznalska, artystka, absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie uzyskała stopień doktora. W latach 2010-2017 wykładowczyni na tamtejszym Wydziale Rzeźby i Intermediów. Realizuje prace z zakresu rzeźby, instalacji, fotografii, wideo. W swoich wczesnych pracach wykorzystywała między innymi symbole religijne. Problem silnej tradycji katolickiej panującej w Polsce łączyła z męską dominacją w społeczeństwie. Poruszała także tematy tożsamości, seksualności oraz stereotypowych ról kobiet i mężczyzn. Obecnie interesują ją zagadnienia relacji społecznych i politycznych w kontekście przemocy. Realizuje projekty badawcze dotyczące miejsc pamięci, śladów pamięci/zapomnienia oraz historii.

(roz)brojenie sztuki: cykl dyskusji panelowych