Aktualności

(roz)brojenie sztuki: cykl dyskusji panelowych w ASP w Gdańsku

2017-03-27
panel dyskusyjny

organizator: Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce ASP

kurator cyklu i moderator: dr Hubert Bilewicz

miejsce: audytorium ASP w Gdańsku, Targ Węglowy 6

terminy: 30 marca; 25 maja; 26 października; 21 grudnia (czwartki, w godz. 18-20)

po co?

W nowym cyklu spotkań dyskusyjnych w ramach ZBROJOWNI SZTUKI chcemy pacyfistycznie ją rozbroić, a tak naprawdę poddać ją namysłowi akademickiemu i publicznej debacie. Sztuka aktualna bowiem nieźle broi, albo co najmniej nie jest grzeczna. Jest problematyczna i często prowokacyjna. W większym stopniu kwestionuje niż respektuje, bardziej dekonstruuje, niż utwierdza. Najczęściej jej odbiorowi towarzyszy dezorientacja oraz zmieszanie. Oskarża się ją o niezrozumiałość, zaś artystów o zarozumiałość. Trzeba się temu przyjrzeć bez uprzedzeń; zidentyfikować i rozbroić współczesne mechanizmy i strategie artystyczne; zdemaskować sztuczki, chwyty czy puste gesty, żeby tym bardziej ją zrozumieć i mocniej poczuć jej moc pokazywania nam świata. Nie chcemy jednak demobilizacji sztuki ani odebrania jej swoistej siły rażenia. Chcemy raczej obezwładnić mity i stereotypy jej dotyczące oraz wytrącić dyskurs o sztuce z rąk demagogów czy cyników, fundamentalistów czy zwykłych populistów. Dzisiejszy świat sztuki jest mozaikowo zróżnicowany, niesłychanie pluralistyczny, o dawno zamazanych granicach, coraz bardziej zacierających się bądź po prostu niejasnych kryteriach, przepełniony powszechną niepewnością oraz narastającą frustracją zarówno twórców, jak i odbiorców. Celem spotkań jest ujawnienie istotnych kwestii oraz postawienie kolejnych pytań. Jednoznacznych i wyczerpujących odpowiedzi oraz gotowych recept proszę się nie spodziewać!

 

o czym?

Czy sztuka rzeczywiście broi i wyrządza szkody? Czy z umownej swej natury jest raczej nieszkodliwa? Czy sztuka jest może przemocą symboliczną? Czy na pewno trzeba sztukę rozbrajać? Czy odzwierciedla współczesny świat? I czy widzowie przeglądają się w niej jak w lustrze? Czy może raczej uderza w odbiorców? Czy sztuka raczej diagnozuje czy także przewiduje bądź uprzedza? Czy należy się jej rzeczywiście bać?

Kwestią, o której porozmawiamy na pierwszym spotkaniu 30 marca będzie „bezbronność sztuki”. Czy sztuka realnie coś jeszcze może? Jaki społeczny skutek może wywołać? Czy zdana jest wyłącznie na gettoizację we współczesnym świecie sztuki i marginalizację we współczesnej rzeczywistości? Czy – wreszcie – jest użytecznym polem dla hochsztaplerów i łatwą pożywką demagogów lub chłopcem do bicia dla polityków? Czy bezbronność sztuki jest jej wadą, czy może paradoksalnie z bezbronności sztuki wynika właśnie jej siła?

W maju zapraszamy na spotkanie: „sztuka jako młot”; w październiku: „ sztuka jako zwierciadło”; w grudniu zaś „sztuka jako barometr”.

 

dla kogo?

Zapraszamy na spotkania zwłaszcza tych, którzy się sztuki obawiają; także tych, którzy jej nie pojmują bądź tych, którzy są już nią znudzeni. Nie lękajcie się! Spójrzmy na sztukę wspólnie (nie)uzbrojonymi oczami i słowami. Rozładujmy właśnie podczas dyskusji w Zbrojowni narosłe napięcie. Popatrzmy ze zrozumieniem i wyrozumiałością na rozliczne sztuczki sztuki, na jej ciągłe brojenie; a równocześnie zajmijmy się rozbrojeniem jej arsenału w akademicki, bezpieczny dla nas sposób, jednak bez straty dla potencjału sztuki.

 

w jaki sposób?

Po wstępnym zagajeniu moderatora, glos zabiorą zaproszone na każde ze spotkań osoby, których trwające około kwadransa wystąpienia staną się punktem wyjścia do dyskusji, następnie zaś do debaty z publicznością.

 

kto?

w najbliższy czwartek, 30 marca w dyskusji pt. „Bezbronność sztuki?” wezmą udział:

 

Hubert Bilewicz.jpg

dr Hubert Bilewicz, historyk sztuki, nauczyciel akademicki; adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego i wykładowca w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce ASP.

 

 

Małgorzata Cackowska.bmp

dr Małgorzata Cackowska, pedagożka i nauczycielka akademicka; badaczka społeczno-kulturowych kontekstów edukacji; znawczyni książek obrazkowych dla dzieci; adiunktka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Jacek Dominiczak.jpg

dr hab. Jacek Dominiczak, architekt i teoretyk architektury; autor i analityk teorii dialogiczności przestrzeni; prowadzi jako profesor autorską Pracownię Projektowania Wnętrz Miejskich w ASP w Gdańsku.

 

 

Dorota Grubba.jpg

dr Dorota Grubba-Thiede, historyczka sztuki, kuratorka wystaw; znawczyni polskiej rzeźby XX w.; zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami sztuki współczesnej; wykładowczyni w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce ASP.

 

 

Zbigniew Mańkowski.jpg

dr Zbigniew Mańkowski, literaturoznawca i historyk literatury; badacz krytyki artystycznej oraz związków literatury i sztuki; adiunkt w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce ASP.

 

 

 

(roz)brojenie sztuki: cykl dyskusji panelowych w ASP w Gdańsku