Aktualności

Edyta Majewska - Rosińska

2016-09-22
publiczna obrona grafika

Dziekan oraz Rada Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych

mgr Edyty Majewskiej - Rosińskiej


która odbędzie się 30 września 2016 r. o godz. 11.00 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
w Domu Angielskim przy ul. Chlebnickiej 13/16, sala 104.
Temat rozprawy doktorskiej:
"Kreacja a tradycja w projektowaniu graficznym
[na przykładzie opracowania graficznego baśni]"

Promotor:    
dr hab. Jacek Staniszewski   
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzenci:
prof. Grzegorz Marszałek
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
dr hab. Sebastian Kubica
Uniwersytet Śląski


Rozprawa doktorska została udostępniona w Sekcji Organizacji Kształcenia Wydziału Grafiki
(ul. Chlebnicka 13/16, pok. 15) oraz w sali 304 w siedzibie Wydziału Grafiki przy ul. Chlebnickiej 13/16 (część artystyczna).