Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Pęka

2016-10-20
publiczna obrona malarstwo

Dziekan oraz Rada Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra Mateusza Pęka

która odbędzie się 3 listopada 2016 r., o godz. 11:00
w budynku Kolonii Artystów, Al. Grunwaldzka 51, Gdańsk Wrzeszcz
Temat rozprawy doktorskiej: „Artefakt relacyjny – koncepcja rozszerzenia estetyki relacyjnej Nicolasa Bourriauda o nowe obszary komunikacji

 

Promotor: prof. Jarosław Bauć, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Promotor pomocniczy: dr Łukasz Guzek, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Recenzenci: dr hab. Tomasz Wendland, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
dr. hab. Grzegorza Sztwiertnia prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 80-836 Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6 oraz na stronie internetowej www.asp.gda.pl

 

Zawiadomienie o publicznej obronie.pdf

Rozprawa doktorska.pdf

Recenzja - dr hab. Tomasz Wendland.pdf
Recenzja - dr. hab. Grzegorza Sztwiertnia.pdf

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Pęka