Aktualności

Projektowanie w Świecie Idei

2016-11-07
Cykl Prezentacji Multidyscyplinarnych

 

Pracownia Komunikacji Wizualnej
Wydział Grafiki ASP w Gdańsku
Dr hab. Adam Kamiński, mgr Piotr Paluch

zapraszają na:
Cykl Prezentacji Multidyscyplinarnych

Angelika Gromotka – Niezależny Design Consultant oraz Brand Director w Stowarzyszeniu Twórców Grafiki Użytkowej
„Jak pracować z klientem i nie stracić duszy”

udział specjalny: Stefan Stefaniszyn
Student Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku

17.11.2016  |  Godz. 18:00
Audytorium ASP w Gdańsku  |  Targ węglowy 6  |  80-836 Gdańsk

Projektowanie w Świecie Idei