Aktualności

Projekt Skala

2017-09-26
Projekt

 

Koordynator projektu dr hab. Robert Kaja
Organizator: Wydział Rzeźby i Intermediów ASP
 

Kalendarz wydarzeń:

 

Warsztaty badawcze  pt.: "SKALA" dla zespołów studentów  Katedry Specjalizacji 

na Wydziale Rzeźby i Intermediów,

Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15

5 – 20 października 2017

 

IV Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego w Poznaniu (wystawa pokonkursowa  7 - 31 października 2017)

Galeria Refektarz w Kartuzach, ul. Klasztorna 5

wernisaż 07 października 2017 godz.19.00

 

Wystawa prac pedagogów Katedry Specjalizacji na Wydziale Rzeźby i Intermediów:

Alicja Buławka-Fankidejska, Marek Elsner, Katarzyna Jóźwiak–Moskal,

Robert Kaja, Teresa Klaman, Ludmiła Ostrogórska, Przemysław Trześniak

Galerii Pionova, ul. Olejarna 2, Gdańsk

wernisaż 26 października 2017 godz. 20.00

 

Wystawa wybranych, studenckich prac powstałych podczas warsztatów badawczych SKALA w Zbrojowni Sztuki,

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Targ Węglowy 6

25 października – 5 listopada 2017

wernisaż 25 października 2017 godz.18.00

 

Konferencja pt.: "Skala w rzeźbie, rzeźba w skali" wieńcząca cykl wystaw i warsztatów badawczych.

Audytorium ASP, Targ Węglowy 6, Gdańsk

26 października 2017 godz. 15.00 -19.00

zaproszeni goście do sesji wykładowej:

Mirosław Duchowski – ASP w Warszawie

Jerzy Fober – IS w Cieszynie

Grzegorz Klaman – ASP w Gdańsku

Krzysztof Nitsch – ASP w Krakowie

Gabriel Palowski – ASP we Wrocławiu

Bożena Sacharczuk – ASP we Wrocławiu

Dawid Szafrański – UA w Poznaniu

 

 

STUDIUM – SKALA – PERCEPCJA

 

W praktyce rzeźbiarskiej istotnym elementem procesu powstawania dzieła jest jego ewolucja od szkicu (rysunku, modelu), jako intuicyjnego zapisu najczęściej o skali odpowiadającej wielkości dłoni, poprzez dodawanie szczegółów i powiększanie do rozmiarów studium, by niekiedy, najczęściej w przypadku realizacji pomnikowych lub działań w przestrzeni publicznej nadać formie właściwy wymiar (sugestywność) odpowiadający przestrzeni miasta, hali, czy otwartego pejzażu. Proces ten jest jednym z podstawowych doświadczeń mających kluczowy wpływ na ostateczny odbiór dzieła, funkcjonującego w określonej przestrzeni – mierzącego się z nią poprzez skalę. Nadającą ekspresji rzeźbiarskiej odpowiedni wyraz, rangę dzieła zdolnego oddziaływać w otoczeniu i tworzącego razem z nim przestrzeń przekazu. Aby przewidzieć finalny efekt oddziaływania obiektu rzeźbiarskiego w realnej przestrzeni niezbędna jest praca na modelach w małej skali, badanie proporcji, wzajemnych relacji, współzależnych oddziaływań – otoczenia na rzeźbę i rzeźby na otoczenie.

Niekiedy mamy do czynienia z procesem odwrotnym jeden duży obiekt, monument i wiele małych kopii (pamiątki). Zabieranie symbolu, emblematu z przestrzeni publicznej do prywatnej. Mamy tu także aspekt działania sensorycznego – poprzez dotykanie, trzymanie w ręku, odbieranie faktury, jakości materiału - symbol zostaje zwielokrotniony i uprzedmiotowiony, dosłownie udomowiony.

Zupełnie innym aspektem jest mała forma rzeźbiarska czy ceramika, która poprzez swoją jednostkowość, kameralne rozmiary i specyficzną technologię procesu powstawania wchodzi w bezpośrednią relację z odbiorcą, będąc niejako na wyciągnięci ręki, a przez to skupiając uwagę jako przedmiot w sposób szczególny pobudzający zmysłowy odbiór dzieła.

Te i inne aspekty związane z praktyką rzeźbiarską, z nieustannym badaniem proporcji, odniesień do otoczenia, jak i wzajemnych relacji wewnątrz kompozycji rzeźbiarskiej stały się przedmiotem analizy na różnych poziomach, refleksji nad procesem powstawania dzieła i jego późniejszym odbiorem.

Jedną z odsłon tych analiz i próbą szukania przykładów i odniesień w perspektywie własnej twórczości jest wystawa Skala, pracowników Katedry Specjalizacji Wydziału Rzeźby i Intermediów w galerii Pionova.

Drugą wystawą będącą w kalendarzu wydarzeń projektu SKALA jest zorganizowana w Galerii Refektarz w Kartuzach prezentacja małej formy rzeźbiarskiej będącą efektem IV Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego.  Głównym organizatorem Biennale jest Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Udział młodych artystów w tym wydarzeniu i ich prace zaprezentowane na wystawie ukazują wielość podejmowanych wątków w rzeźbie kameralnej, przypominają o tradycji medalierskiej i poszukują nowych znaczeń dla tej dyscypliny.

 

Rolą Akademii jest przekazywanie wiedzy i doświadczenia studentom pragnącym posiąść stosowne doświadczenie w dziedzinie sztuki. Jednym ze skuteczniejszych sposobów dzielenia się metodami pracy i osobistą wrażliwością są warsztaty, dlatego nie mogło zabraknąć tej formy pracy w projekcie SKALA. Zakładamy, że efekty działań młodych artystów wniosą nieco dezynwoltury i twórczego fermentu w zagadnienia omawiane w projekcie. Efekty pracy studentów, będzie można zobaczyć na wystawie w Zbrojowni Sztuki staną się także przyczynkiem do dyskusji w ramach ogólnopolskiej konferencji: „Rzeźba w skali, skala w rzeźbie”, którą Katedra Specjalizacji Wydziału Rzeźby i Intermediów organizuje w Audytorium ASP w Gdańsku 26. 10. 2017.

Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń składających się na projekt SKALA dostępny jest na stronie internetowej ASP w Gdańsku

 

Projekt SKALA finansowany ze środków na badania statutowe Wydziału Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Wspólnota Gdańska.

 

Współpraca: Galeria Refektarz, Galeria Pionova, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - IV Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego w Poznaniu, Wspólnota Gdańska