Aktualności

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

2017-03-09
projekt

poziom EFRR.png

 

Mamy przyjemność poinformować, że 23.02.2017 Uczelnia podpisała z Gdańskim Urzędem Pracy umowę na organizację stażu w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie M. Gdańsk i Gdańskim (III)” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach podpisanej umowy Gdański Urząd Pracy skieruje na staż osobę bezrobotną, która zdobędzie nowe doświadczenie i kwalifikację poprzez pracę w takich działach jak Biblioteka, Archiwum, Organizacja Toku Studiów, Administracja oraz Promocja

Nasza Uczelnia od kilku lat aktywnie wspiera Urząd Pracy w działaniach zmierzających do aktywizacji osób bezrobotnych powiatu gdańskiego

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych