Aktualności

Projekt "Cztery żywioły"

2016-06-06
wydarzenie


9 czerwca (czwartek), godz. 14.00, Audytorium

 

Na początku czerwca Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku gościć będzie artystów z Tajlandii, biorących udział w drugiej edycji polsko-tajskiego projektu „Cztery żywioły”. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Marek Sokołowski. W tekście towarzyszącym wystawie podkreślił on historyczne więzi łączące sztukę polską z kulturą Orientu i Siamu, wskazując na fascynację rodzimych twórców przełomu wieków XIX i XX wątkami azjatyckimi. Analogie dostrzec można także w historii Polski i Tajlandii - obydwa narody w obliczu szczególnie trudnych doświadczeń II WŚ i lat powojennych wytrwale dążyły do odzyskania i zaakcentowania wolności osobistej oraz statusu swej ojczyzny na arenie międzynarodowej.

Zainicjowana dwa lata temu współpraca zaowocowała wspólnymi warsztatami, wystawą oraz pobytem polskich twórców w Tajlandii.  W tym roku azjatyccy artyści przybywają do Polski z rewizytą, w ramach której eksplorować będą między innymi Gdańsk i okolice. Ich twórczość reprezentuje zupełnie nową, pełną autentyczności jakość, łączącą elementy głęboko zakorzenione w kulturze Azji z wyraźnymi odniesieniami do najważniejszych trendów w sztuce Europejskiej i Amerykańskiej. Spotkanie z uczestnikami projektu „Cztery Żywioły” odbędzie się 9 czerwca (czwartek) o godz. 14:00 w Audytorium.


Gościć będziemy następujących twórców:
Kamol Tassananchalee
Anuchai  Secharunputong
Wattanachot Tungateja
Pongdej Chaiykut
Nukoon Panyadee
Kamol Kongthong