Aktualności

Pornografizacja Holokaustu. Ciało - seksualność – wojna

2017-01-02
wykład minos

Wykład – Joanna Ostrowska
Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce zaprasza na 4. wykład z cyklu Strzępy i kawałki współczesnej kultury. Cykl wykładów o wykluczonych i niechcianych.

dr Joanna Ostrowska, Pornografizacja Holokaustu. Ciało - seksualność – wojna
05.01.2017 (czwartek), godz. 16:00, Audytorium

W latach 60. w społeczeństwie izraelskim pojawiły się „Stalagi", książki które stały się najbardziej poczytną literaturą w okresie, kiedy m.in. trwał proces Eichmanna. Ich narracja opierała się na doświadczeniu Zagłady w połączeniu z seksualnością, która w większości przypadków ocierała się o pornografię. Nastąpił bardzo charakterystyczny proces zamiany ról ofiary i sprawcy, również w kwestii genderowej. W latach 70. tryumfy święciło kino włoskie dotykające związku pomiędzy nazizmem, sadyzmem i seksualnością. Po dziś dzień filmy Liliany Cavani, Piera Paola Pasoliniego, czy Liny Wertmüller stanowią klasykę światowego kina. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od publikacji książki Ka-tzetnika „Dom lalek", która w pewien sposób zapoczątkowała nurt kultury pornografizujący Zagładę. Co ciekawe książki tego autora po dziś dzień stanowią kanon literatury holokaustowej w Izraelu. Wymienione zjawiska ocierają się o kontrowersję, z drugiej strony funkcjonują także w kulturze popularnej, dzięki czemu trafiają do szerokiego odbiorcy. W takiej sytuacji mają wpływ na pamięć, kształtują specyficzny obraz Zagłady, w którym ogromną rolę odgrywa ciało ofiary i sprawcy. Nurt pornografizujący Holocaust łączy się również bezpośrednio z jedną z grup zapomnianych ofiar nazimu – seksualnymi pracownicami przymusowymi. Jak zatem wygląda hierarchia ofiar II wojny światowej w Polsce?

Wykład będzie próbą prześledzenia zasygnalizowanych wyżej procesów w dyskursie postholocaustowym od lat pięćdziesiątych do czasów współczesnych. Będę starała się również odpowiedzieć na podstawowe w tej kwestii pytanie dotyczące korzeni tego nurtu także w „kinie klasy B" i sztukach wizualnych. Na sam koniec postaram się skonfrontować to zjawisko z pamięcią II wojny światowej w Polsce i ze specyficznymi zjawiskami tabuizacji i stygmatyzacji.

Joanna Ostrowska jest doktorą nauk humanistycznych w zakresie historii. Doktorat obroniła na UJ w czerwcu 2015 (promotorka: dr hab. Małgorzata Radkiewicz, recenzenci: prof. dr hab. Marcin Kula, prof. dr hab. Tadeusz Lubelski) - pracuje jako wykładowczyni na UW, UJ, UAM, PAN i na Żydowskim Uniwersytecie Otwartym w Warszawie. Z wykształcenia jest również filmoznawczynią - zajmuje się przede wszystkim tematem przemocy seksualnej w konflikcie zbrojnym (szczególnie II WŚ), grupami zapomnianych ofiar nazizmu, mechanizmem skandalizacji i pornografizacji Holokaustu w filmie i sztukach wizualnych. W swoich badaniach łączy kontekst historyczny i reprezentacje wizualne.
 

 

Pornografizacja Holokaustu. Ciało - seksualność – wojna