Aktualności

Obrona:
mgr Diana Ronnberg

2017-02-14
rozprawa doktorska, wydział RiI

Dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2017 roku  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Diany Ronnberg

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Stories from the forest,
records from the city

 w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne,

która rozpocznie się w Gdańsku na Dolnym Mieście  w Kolonii Artystów
ul. Dolna 4, godz. 11.00, a zakończy na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku przy Placu Wałowym 15.

 

Promotor: prof. Grzegorz Klaman  (ASP w Gdańsku)

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Lewandowska  (ASP w Gdańsku)

Recenzentki: dr hab. Iwona Demko (ASP w Krakowie)

          dr hab. Dominik Lejman (UAP w Poznaniu)

                     

Rozprawa doktorska – pobierz plik

Recenzja rozprawy doktorskiej – pobierz plik

Recenzja rozprawy doktorskiej – pobierz plik

Zawiadomienie – pobierz plik

 

Z rozprawą można się zapoznać na Dolnym Mieście w Kolonii Artystów na ul. Dolnej 4  oraz na stronie internetowej www.asp.gda.pl