Aktualności

Obrona:
Iwona Zając

2017-04-10
rozprawa doktorska, wydział malarstwa

Dziekan oraz Rada Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamiają

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Iwony Zając

która odbędzie się 19.04.2017 r., o godz. 11:00

w budynku Łaźni 2, ul. Strajku dokerów 5, Gdańsk Nowy Port

Temat rozprawy doktorskiej: „Cud ciężkiej pracy jako rytuał codziennego życia ”

 

Promotor:

prof. Piotr Józefowicz

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Promotor pomocniczy:

dr Katarzyna Lewandowska

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Recenzenci:

dr hab. Jadwiga Sawicka, Prof  UR

Uniwersytet Rzeszowski

dr. hab. Elżbieta Jabłońska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych

w Gdańsku, 80-836 Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6 oraz na stronie internetowej www.asp.gda.pl   

Z wyrazami szacunku

Dziekan Wydziału Malarstwa      

 dr hab. Jacek Kornacki

 

Zawiadomienie – pobierz plik 

Streszczenie rozprawy doktorskiej PL – pobierz plik 

Streszczenie rozprawy doktorskiej EN – pobierz plik 

Recenzja, Jadwiga Sawicka, Prof  UR – pobierz plik 

Recenzja, dr. hab. Elżbieta Jabłońska  – pobierz plik