Aktualności

Obrona:
Ada Pawlikowska

2017-05-08
Rozprawa doktorska, Ada Pawlikowska
Dziekan oraz Rada Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych
 
mgr Ady Pawlikowskiej
która odbędzie się 19 maja 2017 r. o godz. 14.00 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
w Domu Angielskim przy ul. Chlebnickiej 13/16, sala 104.
 
Temat rozprawy doktorskiej: 
Nowy wymiar dawnej typografii
 
Promotor:
prof. Sławomir Witkowski
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 
Recenzenci:
prof. Maciej Buszewicz
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
 
dr hab. Sławomir Kosmynka, prof. ASP
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi