Aktualności

2017-05-09
Noc Muzeów

 

Wielka Zbrojownia
Targ Węglowy 6
19.00-01.00

Dom Angielski
ul. Chlebnicka 13/16
10:00-22:00

Mała Zbrojownia
Plac Wałowy 15
11.00-18.00

Wielka Zbrojownia

Targ Węglowy 6

19.00-01.00

WSTĘP: bezpłatny

 

Mała Aula, 19:00-01:00

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 – oprowadzanie kuratorskie po galerii z udziałem doktorantów ASP w Gdańsku

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii Sztuk Pięknych w Małej Auli, w której prezentowane są dzieła z kolekcji stałej naszej Uczelni.

Kolekcję zaczęto gromadzić w 1982 roku z inicjatywy ówczesnego rektora, prof. Franciszka Duszeńki, który, zwracając się do potencjalnych darczyńców, tak pisał o idei przedsięwzięcia:

„Chcąc przybliżyć studentom oraz młodszym pokoleniom pracowników naszej Uczelni wybitnych twórców i pedagogów gdańskiej szkoły sztuk plastycznych, pragnę stworzyć na jej terenie stałą galerię dzieł tych artystów, którzy swoim talentem, indywidualnością twórczą oraz pracą pedagogiczną przyczynili się do jej istnienia, odrębnego oblicza artystycznego i poczesnego miejsca w kulturze polskiej”.

Ideę prof. Duszeńki wskrzesiła prof. Ludmiła Ostrogórska, rektor gdańskiej ASP w latach 2008–2016, która zainicjowała utworzenie stałej ekspozycji wybranych dzieł  w Małej Auli Wielkiej Zbrojowni. Kolekcja ta wciąż się rozrasta, stanowiąc unikatową plastyczną dokumentację dziejów Uczelni od lat powojennych aż po czasy współczesne.

 

Aula, 19:00-01:00

Wystawa prac studentów Wydziału Malarstwa

19:30 – wernisaż

Wystawa prac studentów III, IV i V roku.                                     

Uczestnicy:

Przemysław Garczyński, Martyna Lorbiecka , Marta Lipiec - Bortkiewicz, Kornel Kowalski, Michał Ciekot, Aleksandra Kołwzan, Łukasz Ławrynowicz, Natalia Hirsz, Bogna Storma, Patrycja Cichosz, Michał Brzostek, Magdalena Sadłowska, Katarzyna Cur, Mateusz Jakub Ostrycharczyk, Monika Bielińska, Paulina Grosz, Katarzyna Jurga, Emil Jamrozik, Filip Kampka, Weronika Michalska, Patryk Różycki  

Kuratorka: dr Anna Reinert

Tegoroczna Noc Muzeów po raz kolejny - już czwarty - stała się pretekstem do prezentacji dorobku studentów Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W tym roku przedstawiamy przede wszystkim tradycyjne malarstwo, ale także rysunek i wideo. Jak co roku, wystawa ta jest okazją do zapoznania się z twórczością najmłodszego pokolenia twórców związanych z naszą Akademią. Daje to Państwu wyjątkową możliwość wglądu w najświeższe trendy i sposoby artystycznej narracji. Jest to także dobra okazja do zadania pytań o kondycję i przyszłość malarstwa. Zdecydowana większość prac pokazywana jest premierowo, jest to także dla wielu studentów pierwsza okazja do publicznego przedstawienia swojego dorobku. Prezentowane przez nas prace pokazują szerokie spektrum sposobów obrazowania. Młodzi twórcy mówią do nas różnymi językami, w wielu wypadkach, są już dość dojrzali i śmiało określają swoje pole dociekań artystycznych. Inni są jeszcze na początku drogi zmagań z materią sztuki. Zachęcam Państwa do wnikliwego zapoznania się z pracami prezentowanymi na tegorocznej wystawie, a także do osobistego spotkania i rozmowy z naszymi studentami. Warto poznać ich już dziś, na początku artystycznej drogi, aby móc obserwować ich rozwój i przyszłą karierę. Czego serdecznie i szczerze wszystkim naszym studentom życzę.

dr Anna Reinert

 

Korytarz, I piętro, 19:30-00:30

Warsztaty sitodruku (prowadzący: Jakub Zając)

 

Biblioteka, 19:00-01:00

Wystawa „Fotografia w Gdańsku”; Wykład Ireneusza Dunajskiego „Pionierzy i następcy – krótka historia fotografii” (koordynatorka: Anna Polańska)

20:00 – wernisaż, uroczyste otwarcie wystawy połączone z oprowadzaniem kuratorskim

21:30 – wykład Ireneusza Dunajskiego „Pionierzy i następcy – krótka historia fotografii”

Historia fotografii to przede wszystkim historia ludzi, którzy poświęcili swe życie na rzecz rozwoju tego wyjątkowego nośnika informacji. Warto ją poznać, by zrozumieć, jak wielu zawdzięcza tak wiele tak nielicznym. (I. D.).

 

Sala 1A, 19:00-01:00

Wystawa „Łódki, jachty i statki. Pracownia Architektury Okrętów 1958-2016” (kurator: Paweł Gełesz)

22:00 – oprowadzanie kuratorskie

Wystawa prezentuje dokonania studentów i dydaktyków wybrane z sześćdziesięcioletniej historii projektowania architektury obiektów pływających na wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Obok prezentacji okrętowych archiwaliów w ekspozycji zaprezentowane będą współczesne studenckie projekty z zakresu szeroko rozumianego wzornictwa przemysłowego tj. jachty, łodzie i różnorodne obiektów pływające. A także produkty inspirowane architekturą statków wodnych.

 
 

 

 

Zbrojownia Sztuki, 19:00-01:00

19:00-01:00 – Galeria Designu

Projektanci związani z naszą Uczelnią to uznani eksperci, którzy aktywnie uczestniczą w budowaniu funkcjonalnego świata, reprezentowanego przez przedmioty codziennego użytku, książki czy środki lokomocji i obiekty architektoniczne, a prace prezentowane w Galerii Designu to znacząca część ich dorobku artystycznego i projektowego.

 
19:00-01:00 – Wystawa: Litera / Kompozycja / Plakat
Typografia plakatów polskich i szwajcarskich w latach 1945 – 2015 prezentować będzie 180 plakatów polskich i szwajcarskich ze zbiorów Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Szczegółowe informacje: http://asp.gda.pl/pl/artykuly/Litera_Kompozycja_Plakat
 
 

21:00 – spektakl TeART pt. RUBLOW

TeART Teatr ASP w Gdańsku to grupa o charakterze performatywnym, poszukującym, gdzie student-aktor jest w stanie ciągłego przekraczania, zawieszony pomiędzy grą, a stanem rzeczywistym. Teatr został powołany przez maŻkę Wojciechowską w 2013 roku dla wzbogacania działań twórczych studentów MINOS-u i jest otwarty dla wszystkich wydziałów.

Przed nami dziesiąta premiera TeART-u pt.: „RUBLOW”. Przywołujemy postać mistyka i twórcę ikon Andrieja Rublowa dla przekazu konieczności szukania w sobie czystości, szczerości i siły. Postać Rublowa i jego prace są dla nas punktem wyjścia do poszukiwania drogi do odzyskania poczucia sacrum, przeznaczenia sztuki, współistnienia artysty ze swoją epoką i poczucia odpowiedzialności wobec wspólnoty.

Ruch spektaklu performatywnego RUBLOW wywodzi się z ikon-iluminacji bytu duchowego i poddaniu się ekstazie twórczej, którą dzieła Rublowa wywołują. Podążając za mistrzem, postaci malujemy rytmem dymu. W jego dziełach odkrywamy dynamikę płynnych linii, kręgu jako symbolu początku, plastykę póz i gestów. Próbujemy za pośrednictwem prac wielkiego ikonnika zbliżyć się do tajemnicy twórczości i podążać za nadzieją i wezwaniem do pojednania zawartym w poetyckiej legendzie Andrieja Rublowa.

Muzyka: Chór Prawosławny Simultaneo - Karol Kisiel, Chór ASP - Anna Kondek

Zdjęcia i scenografia: Kasia Jakubowska, Monika Niklas

Videoscenografia: Filip Ignatowicz

Reżyseria: maŻka Wojciechowska

Obsada: Krzysztof Bil, Aleksander Boniecki, Paweł Dzienisz, Przemek Kaznowski, Ania Kwiatkowska, Ewa Platt, Wiktor Siek, Jan Strzelecki

 

Mała Zbrojownia

Plac Wałowy 15

11.00-15.00

Maraton rzeźby
Warsztaty rzeźby i rysunku dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym dla kandydatów na studia.

młodzież i dorośli: 11:00-15:00, dzieci: 12:00-15:00.
zapisy: warsztatyrzezba@op.pl


Wypał studenckich prac w technikach RAKU

Pracownia Ceramiki Artystycznej - od 15:00


Dyżury asystenckie dla gości i kandydatów na studia, pokaz prac studentów intermediów, zwiedzanie pracowni rzeźby - 11:00 -15:00

 

Dom Angielski

ul. Chlebnicka 13/16

10:00-22:00

Wystawa Mariusza Gorzelaka z ASP we Wrocławiu