Aktualności

Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów 2017

2017-05-16
Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów

Miło nam poinformować, iż praca dyplomowa naszego absolwenta Krystiana Grzywacza pt. Pustostany (animacja, 2016) została zakwalifikowana do trzeciej edycji Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów - przeglądu najlepszych dyplomów licencjackich i magisterskich z zakresu nowych mediów, zrealizowanych na publicznych uczelniach artystycznych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. 

Wydarzenie podkreśla rosnące znaczenie tej dziedziny w obrębie sztuki współczesnej, jest także skoncentrowane na promocji absolwentów. W tym roku wydarzenie przyjmuje wymiar międzynarodowy – wystawa konkursowa będzie częścią programu 17. Biennale Sztuki Mediów WRO 2017 DRAFT SYSTEMS, otwartą dla specjalistów i szerokiej publiczności.

Projekt rozwijany od 2015 roku tworzy platformę do wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami o różnorodnych modelach kształcenia w dziedzinie sztuki mediów, również podczas towarzyszącej wystawie konferencji.

Wystawie towarzyszy konferencja INTERMEDIA A ZWROT KINEMATOGRAFICZNY.

Krystian GrzywaczPustostany
animacja, 2016

promotor: prof. Grzegorz Klaman
kierunek: Intermedia
specjalność: Rzeźba
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych
Wydział Rzeźby i Intermediów
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Pustostany to animacja prowadzona na spółkę przez Krystiana Grzywacza i jego komputer osobisty. Została zbudowana na błędach, wynikających z niedoskonałości procesów percepcyjnych narzędzia, służącego do wykonywania trójwymiarowych skanów oraz umożliwiającego zapis ruchu istot człekokształtnych. Praca jest pączkiem myśli o człowieku coraz gęściej splątanym nowoczesnymi technologiami.

Krystian Grzywacz (PL), urodzony w 1994 r., absolwent Intermediów na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (dyplom licencjacki, 2016). Członek kolektywu artystycznego Gnojki. Zajmuje się sztuką wideo, animacją, VR i rzeźbą. Obecnie oddany jest różnym odcieniom symulacji. Jego prace pokazywane były na wystawach: (Nie)obecność w Galerii Labirynt (Lublin, 2016), Obchody końca lata w Willi na Goyki (Sopot, 2016) oraz podczas Interference Festival 2016 w gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

więcej: http://wro2017.wrocenter.pl/dyplomy3/

Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów 2017