Aktualności

Marek Elsner / Human Nature

2016-11-10
wystawa RII

wernisaż: 24 listopada, godz. 18:00

wystawa czynna do 9 grudnia 2016 r.

Centrum Sztuki

u. Kuśnierska 6, 

Elbląg

http://www.galeria-el.pl/

„HUMAN NATURE” to pierwsza odsłona z cyklu zaplanowanych wystaw związanych z tym tytułem. To ewoluujący zbiór prac, który odpowiada na ważne dla mnie zagadnienia, choć dla niektórych mogłyby wydawać się prozaiczne.

Obiekty rzeźbiarskie odnoszą się do człowieka, jego "mikro-zchowań", zachowań względem drugiej jednostki jak i natury. Wystawa ta jest subiektywnym komentarzem do obecnej kondycji człowieka i jego, nie rzadko, destruktywnego funkcjonowania. Wizualna konfrontacja z tematem mechanizmu działań człowieka, oraz niezakłócony dialog z odbiorcą jest dla mnie bardzo ważny.

Wykorzystanie w moich rzeźbach materiału ceramicznego - materii „organicznej”, ma bezpośrednie odniesienie do człowieka i jego kruchości. W prezentacji tej pojawiają się również asamblaże. Użyte środki, ocierające się o dosłowność (wykorzystanie motywów „żywcem” zaczerpniętych z życia codziennego), wzmocniają czystość przekazu.

 

Marek Elsner – rzeźbiarz. Urodzony w Gorzowie Wlkp. w 1982r. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wlkp. Dyplom w 2008r. w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego (ASP Gdańsk, Wydział Rzeźby). Specjalizacja w pracowni Ceramiki Artystycznej. Działa głównie w obrębie rzeźby i artystycznych form ceramicznych. Tworzy formy organiczne, zoomorficzne jak i mocno związane z człowiekiem. Interesuje się również asamblażem i rysunkiem. Pracuje w óżnych materiałach i skali (ceramika, metal, instalacje, formy kameralne jak i wielkogabarytowe rzeźby z piasku). Zawodowo związany z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pracuje jako asystent w pracowni Małych Form Rzeźbiarskich i Medalierstwa. Uczestnik wielu plenerów, indywidualnych i zbiorowych wystaw, projektów artystycznych w kraju i zagranicą. Laureat „Stypendium Twórczego Prezydenta Województwa Pomorskiego w 2016r.” Laureat „Stypendium Twórczego Prezydenta Województwa Pomorskiego w 2011r.” „Stypendium Artystyczne i Twórcze Prezydenta Miasta Gorzowa w 2008r.” „Stypendium Artystyczne i Twórcze Prezydenta Miasta Gorzowa w 2006r.” Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego.

 

 

Marek Elsner / Human Nature