Aktualności

Laboratorium technologiczne

2017-10-17
Laboratorium technologiczne
Zajęcia ze studentami w semestrze zimowym 2017/2018
 
Zajęcia kierowane są do studentów III, VI i V roku. Mają na celu rozwiazywanie bieżących problemów jak i profesjonalne przygotowanie pracy nad obrazem. Maja uzupełnić praktyczną wiedzę której brak skutkuje bardzo częstym niezrozumieniem między artystą kończącym Akademię a galerią czy też kolekcjonerem kupującym dzieło.
 
Omawiane będą też podstawowe informacje dotyczące zawierania umowy o dzieło.
Każdorazowo przed rozpoczęciem nowego tematu zostaje on omówiony i w miarę potrzeb podana zostaje literatura.
 
Zajęcia rozpoczynają się 20 października o godzinie 14:00 w sali technologicznej P-7
 
Co drugie zajęcia są poświęcone pracy nad indywidualnymi problemami studentów związanych z problemami technologicznymi.
 
Zakres omawianego materiału:
a. Omówienie kilku podstawowych zasad i warsztatu rysunkowego. Zabezpieczenie rysunku / szkicu przed farbą.
b. Wybór formatu. Problemy związane z dużym formatem.
c. Omówienie Niezbędnych narzędzi i materiałów
d. Naciąganie płótna na krosno.
e. Naciąganie gotowego podobrazia na krosno.
f. Klejenie klejem kostnym
g. Zagrożenia wynikające z malowania na bawełnie.
h. Praca nad indywidualnymi problemami studentów związanych z omawianym tematem.
i. Gruntowanie gruntem olejnym / kredowo olejnym
j. Gruntowanie gruntem kredowym
k. Ostateczne przygotowanie podobrazia przed warstwą malatury. Dostosowane do wybranej techniki.
l. Przygotowanie do większego formatu
m. Przygotowanie warsztatu i materiałów do malarstwa ściennego
 
 
Laboratorium technologiczne