Aktualności

"Gry plastyczne" Anny Baumgart

2018-01-17
Anna Baumgart

Od 22 do 24.01.2018 na Wydziale Malarstwa odbędą się warsztaty „Gry plastyczne” prowadzone przez Annę Baumgart.

W Pracowni wizytującej proponuję zrealizować warsztat na kanwie programu dydaktycznego Oskara Hansena w szczególnie dla mnie interesującym aspekcie jakim były „Gry plastyczne”. 
Gest sięgania do historii przez studentów mojego warsztatu  "historii jako do zadania, które trzeba podjąć w imię dnia dzisiejszego.

(Patronem tej postawy jest Walter Benjamin jako autor tez Über den Begriff der Geschichte)

Studenci będą śladem swoich poprzedników z lat 70-tych realizować wspólnie zadanie „plastyczne", rejestrować je aby ostatecznie powstał zapis video jako forma dzieła.  Będziemy pracować nad niezrealizowanym zapisem rysunkowym Kazimierza Malewicza, który wykonał serię szkiców mających być scenariuszem filmu rysunkowego. Nigdy nie zrealizował tego projektu uwięziony w ZSSR bez prawa opuszczenia reżimowego kraju zmarł w Moskwie 1930. 

Anna Baumgart

22.01.2018 (poniedziałek), godz.11.30
sala konferencyjna ASP
 
W związku z działaniami warsztatowymi odbędzie się projekcja filmu 
Piotra Andrejewa pt. „ Po Omacku ” z 1975 roku.
 
Zdjęcia: Zbigniew Rybczyński, Zbigniew Wichłacz, Jerzy Zieliński, 
Produkcja: Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi


Po omacku to dokumentacja plenerowych gier plastycznych, które Oskar Hansen, profesor Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, proponował swoim studentom. Gry miały na celu wykształcenie u studentów umiejętności „świadomego formowania otoczenia plastycznego”. Uczestniczący w grach studenci i asystenci (Jan S. Wojciechowski, Grzegorz Kowalski, Wiktor Gutt) wybierali jeden ze wskazanych tematów i w mniejszych zespołach lub przy udziale wszystkich uczestników interpretowali go wizualnie. Film Andrejewa nie był prostym zapisem gry. Reżyser potraktował filmowanie jako swoją formę uczestnictwa w ćwiczeniu, próbując przełożyć działania i wizualne doznania studentów na język filmu. Powstała dynamiczna, nielinearna narracja, wykorzystująca ostre cięcia i dodającą intensywności ścieżkę dźwiękową, umożliwiająca widzom filmu znalezienie się w środku Hansenowskiej gry.
 
Opis na podstawie: 1, 2, 3, Awangarda. Film / Sztuka pomiędzy Eksperymentem a Archiwum, Warszawa 2007; O. Hansen, Zobaczyć świat, Warszawa 2005.


„W rozumieniu Hansena dzieło jest jedynie tłem dla eksponowania sztuki zdarzeń́. Według Formy Otwartej sama aktywność w zaprojektowanym otoczeniu ma wymiar twórczy. Forma otwarta zaprasza odbiorców do dialogu i działania, nawet jeśli podważa to pewne pierwotne autorskie założenia dzieła”.
 

 

Anna Baumgart - pobierz

 

"Gry plastyczne" Anny Baumgart