Aktualności

Fotograficzna "szkoła wileńska"...

2018-03-06
Fotograficzna szkoła wileńska

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zaprasza na wykład otwarty dr hab., prof. UAM Macieja Szymanowicza,

Fotograficzna "szkoła wileńska" i jej kontynuatorzy w powojennym Trójmieście

Termin: 23.03.2018 r. (piątek), godz. 18:00
Miejsce: Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
, ul. Targ Węglowy 6 (wejście od ul. Tkackiej).

Koordynatorka projektu: Anna Polańska

Celem wykładu będzie określenie „punktu wyjścia” dla wielu pionierskich powojennych działań fotograficznych w Trójmieście, którymi były rozwiązania i paradygmaty twórcze funkcjonujące w kręgu tzw. „szkoły wileńskiej”. Zostanie wskazana i omówiona specyfika artystyczna i organizacyjna przedwojennego środowiska wileńskiego, a także jego największe osiągnięcia. To właśnie w rozpoznaniu owego „doświadczenia bazowego” zawarta zostanie odpowiedź, dlaczego trójmiejscy fotografowie tak chętnie korzystali z przedwojennych strategii obrazowania takich jak piktorializm, fotografia ojczysta czy tzw. fotografia robotnicza. Te wszystkie elementy przeszczepione z przedwojennej fotografii składają się na mozaikę fotograficznych postaw, obecnych w pierwszych powojennych latach w Trójmieście.

 

AFISZ  - pobierz

Fotograficzna "szkoła wileńska"...