Aktualności

Wykład Pawła Dybla

2017-03-30
Wykład Paweł Dybel

 

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie zapraszają na wykład prof. Pawła Dybla
"Bruno Schulz i płacz fetyszy"

6.04, godz. 15:00
Audytorium ASP

 

prof. Paweł Dybel
Profesor w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.
Główne dziedziny zainteresowań badawczych: filozofia współczesna (fenomenologia, hermeneutyka, poststrukturalizm), teorie psychoanalityczne, antropologia filozoficzna, współczesna filozofia polityczna. Opublikował kilka książek naukowych, kilkadziesiąt artykułów, szereg redakcji naukowych oraz kilka tłumaczeń. Stypendysta: Thyssen Stiftung, Alexander von Humboldt Stiftung, DAAD, The Kosciuszko Foundation, The British Academy, Institut fűr die Wissenschaften vom Menschen. Kierował międzynarodowymi przedsięwzięciami badawczymi (międzynarodowe seminaria, konferencje, granty polsko–brytyjskie, polsko–niemieckie przy współpracy m.in. z H.G.Gadamerem, E.Laclau, S.Critchley, R.Gasche, H.Lang).
Od lat prowadzi rozległą i intensywną działalność dydaktyczną w kraju i zagranicą (m.in. na ISNS UW, Studiach Doktoranckich SNS IFiS PAN oraz IBL PAN, seminaria na Uniwersytecie w Bremie, Siegen i w University at Buffalo, zajęcia na Collegium Civitas czy Gender Studies).