Aktualności

ASP w Gdańsku zyska nową przestrzeń

2017-06-05
Projekt na zadaszenie Patio

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku jeszcze bardziej otwiera się na ludzi i otoczenie. Niedługo rozpocznie się przebudowa związana z dofinansowaniem przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu na zadaszenie Patio w celu stworzenia unikalnej przestrzeni kulturalnej. Koncepcja zakłada przebudowę patio, należącego do najnowszej części budynku z 1968 roku, połączonej z dwoma pozostałymi budynkami - Wielką Zbrojownią oraz XV-wieczną Basztą Słomianą. Patio zostanie zadaszone i zabudowane szklaną ścianą, tworząc w ten sposób zamknięty obszar, który
w przyszłości ma być przeznaczony na działalność kulturalną. 

Dzięki tej nowej, unikalnej przestrzeni uda się znacznie rozszerzyć i wzbogacić ofertę edukacyjną i kulturalną przygotowaną przez dydaktyków, skierowaną do bardzo szerokiej grupy odbiorców, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez młodzież szkolną, studentów, a kończąc na grupie osób dorosłych (w tym seniorów). Planowane inicjatywy będą bezpłatne i będą miały formę wykładów, warsztatów, interdyscyplinarnych zespołów kreatywnych - tzw. KonceptLabów - oraz wielu innych, mając na celu zachęcić społeczeństwo do uczestnictwa w kulturze na obszarze gdańskiej metropolii równolegle z zaspokajaniem ambicji edukowania i popularyzacji w zakresach sztuki i kultury. W programie będą m.in. ogólnopolskie konferencje, eventy, cykle wykładów oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe w postaci mobilnego kina sezonowego oraz kameralnych koncertów będzie skierowany do szerokiego grona odbiorców, począwszy od amatorów edukacji kulturalnej, poprzez hobbystów, pasjonatów, dydaktyków, przedsiębiorców, na artystach kończąc. Poszerzona oferta kulturalna Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku stworzy więcej możliwości dla obecnych i potencjalnych odbiorców, a tym samym przyczyni się do większego ich uczestnictwa w kulturze.

W wyniku realizacji projektu infrastruktura przeznaczona na cele kulturalne stanie się bardziej dostępna. Projekt zwiększy walory architektoniczne i estetyczne budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz pozwoli sprostać oczekiwaniom społeczeństwa, chcącego obcować z kulturą w otoczeniu jak najbardziej do tego dostosowanym. Uzupełnieniem projektu będzie zakup wyposażenia w postaci systemów audiowizualnych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia autorskiego programu kulturalnego. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Najważniejsze informacje o projekcie:

 • tytuł projektu: „Zadaszenie Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w celu stworzenia unikalnej przestrzeni kulturalnej
 • podpisanie umowy o dofinasowanie: 07.04.2017 r.
 • projekt realizowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego
  i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego
  i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
 • planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.01.2018 r.
 • wartość projektu to wynosi 6 871 830,55 zł z czego:
   
 • 4 765 888 zł to z środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • 841 039 zł to środki stanowiące dotację celową MKiDN,
 • 1 264 903 zł  podatek Vat (deklaracja MKiDN o jego sfinansowaniu). 

 

 • cel projektu: stworzenie unikalnej przestrzeni kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • wzrost liczby odwiedzających o 2 986 osób rocznie
 • opis techniczny: zabudowanie szklaną ścianą i szklanym zadaszeniem powstałego w ramach zrealizowanej w 2012 roku inwestycji (dofinansowanie w poprzedniej perspektywie finansowej UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) Patio pozwoli zwiększyć powierzchnię użytkową budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i stworzyć w ten sposób zamkniętą powierzchnię, obejmującą swoją wysokością otwartą przestrzeń pomiędzy trzema kondygnacjami.

 

 

 

ASP w Gdańsku zyska nową przestrzeń