Aktualności

"Chaos w przestrzeni publicznej a egoizm reklamobiorców"

2017-04-26
wykłady suplementarne

 

WYKŁADY SUPLEMENTARNE

Wydział Architektury i Wzornictwa 
zaprasza studentów, dydaktyków oraz gości 
na 54. wykład suplementarny

 

"Chaos w przestrzeni publicznej a egoizm reklamobiorców"

 

czwartek 04.05.2017,  Audytorium 17:00

"Chaos w przestrzeni publicznej a egoizm reklamobiorców"