Aktualności

Konferencja:
REVOLUTION NOW

2017-05-29
konferencja

REVOLUTION NOW: STULECIE REWOLUCJI. TRADYCJA AWANGARDY I PERSPEKTYWY NOWOCZESNOŚCI

Spotkania:  9-10.11.2017

Organizowana przez gdańską ASP konferencja jest odpowiedzią na obchodzone w tym roku stulecie Rewolucji Październikowej w Rosji. W trakcie dwudniowego spotkania uczestnicy przeanalizują konsekwencje społeczno-polityczno-historyczne Rewolucji, podejmą też refleksję nad współczesną kulturą i sztuką, widzianą właśnie przez jej pryzmat.

Celem konferencji jest próba wyłowienia i nakreślenia obrazu współczesnej kultury i sztuki w ramach – odziedziczonego po Rewolucji Październikowej – postulatu aktywizmu społecznego i tradycji kontestacji. Usytuowanie po stu latach, niczym w „nowym punkcie 0”, daje możliwość nie tylko spojrzenia wstecz, oceny dotychczasowej tradycji artystycznej, ale także stymuluje do krytycznej weryfikacji nowoczesności. Jak podkreśla profesor Andrzej Turowski, którego wystąpienie otworzy konferencję: „każda awangarda artystyczna postulująca radykalne zmiany w obszarze sztuki, zaprzeczająca ustalonym konwencjom i poszukująca nowego języka, nowych sposobów wypowiedzi – siłą rzeczy czuje się związana z rewolucyjnymi przeobrażeniami społecznymi”. Awangarda dziś jawi się więc jako pewien permanentnie aktywny stan umysłu, a spuścizna rewolucyjna to nieustanne pobudzanie i kształtowanie świadomości poprzez twórczą postawę. 

Zaproponowane spektrum problemowo-tematyczne, obejmuje zarówno bazę teoretyczną kultury rewolucyjnej, jak i szeroki kontekst badań nad sztuką (zwłaszcza sztuką krytyczną i zaangażowaną), historią sztuki, krytyką artystyczną etc.

Płaszczyzny badawcze proponowanego tematu obejmują interdyscyplinarny zakres nauk historycznych, literaturoznawczych, filozoficznych, teorii sztuki i architektury, muzyki, filmu i teatru, studiów feministycznych i genderowych, psychologię, nauki społeczne, nauki o mediach i inne.

 

Organizatorzy:

Prof. Grzegorz Klaman (ASP Gdańsk)
Dr hab. Artur Kamczycki (UAM Poznań)
Dr Małgorzata Jankowska (UMK Toruń)
Dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka (UMK Toruń)
Dr Łukasz Guzek (ASP Gdańsk)
Dr Katarzyna Lewandowska (ASP Gdańsk)
Dr Roman Nieczyporowski (ASP Gdańsk)

 

Więcej szczegółowych informacji na stronie: http://rokawangardy.pl/pl/wydarzenia/revolution-nowstulecie-rewolucji-tradycja-awangardy-i-perspektywy-nowoczesnosci,145.html

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Gdańsk, Targ Węglowy 6