Aktualności

Finał Kongresu Kultury Pomorskiej

2017-04-18
Kongres Kultury Pomorskiej

Kongres Kultury Pomorskiej jest wydarzeniem bezprecedensowym dla ludzi kultury w województwie pomorskim. Jest nie tylko podsumowaniem dotychczasowych wysiłków, ale także obywatelskim głosem aktywistów, którzy rozwój społeczny rozumieją przede wszystkim poprzez skoncentrowane działania kulturalne. Nic tak nie określa całych społeczeństw jak ich stosunek do własnego dziedzictwa i odpowiedzialność za przyszłe pokolenia.

Kongres Kultury Pomorskiej jest wspólnotowym i wzorcowym przykładem działania trzech sektorów, których przedstawiciele dla wspólnych wartości podpisują się pod hasłem przewodnim Kongresu: Kultura porozumienia. Szanując odmienność poglądów, doświadczeń oraz miejsc chcemy ugruntowywać dobre praktyki, które wejdą do Kanonu kultury pomorskiej. Państwa wiedza i doświadczenie będą niezwykle cenne, aby zmiany dokonały się w komplementarny sposób. Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie, który jest przestrzenią dla ludzi odpowiedzialnych za swoją misję, aktywnych sygnatariuszy przyszłości, w której kultura odgrywa rolę zasadniczą.

Kongres Kultury Pomorskiej w 2017 roku został podzielony na 18 wydarzeń. Spotkania tematyczne odbywały się w terminie od 20.03-11.04.2017. Finał Kongresu odbędzie się 24.04.2017 w Teatrze Wybrzeże.

 

 

24.04.2017. Obrady plenarne

Teatr Wybrzeże, godz. 10.30 – 20.00

Rejestracja: od godz. 9.30

 

Godz. 10.30

Część oficjalna (otwarcie)

Godz. 11.00-12.00

Obrady plenarne, część I

– prezentacje moderatorów z obrad stolikowych, odbywających się w dniach 20.03-11.04.2017

Godz. 12.00-12.15

Przerwa kawowa

 

Godz. 12.15-14.00

Panel „Kultura na nowe czasy”; paneliści i głosy z sali

W panelu udział wezmą: Krystyna Danilecka-Wojewódzka (wiceprezydent Słupska), Artur Celiński (Res Publica), prof. dr habPrzemysław Czapliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (prezes Instytutu Kaszubskiego), Władysław Zawistowski (dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Godz. 14.00-14.10

Przyjęcie Deklaracji Kongresu Kultury Pomorskiej

Godz. 14.10-15.25

Przerwa lunchowa

 

Godz. 15.25-19.00

Obrady plenarne, część II

– dyskusja plenarna „Kultura na Pomorzu”; głosy zamówione, głosy z sali

 

Swój głos potwierdzili m. in.: Stefan Adamski (intelektualista), Joanna Cichocka-Gula (Wiceprezydent UM Sopotu),Tomasz Dziemiańczuk (ACK Alternator), Andrzej Fac (poeta, wydawca, bibliograf), Tomasz Fopke (Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej), Barbara Frydrych (Dyrektor Biura ds. Kultury UM Gdańska), Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański), Arkadiusz Hronowski (SPATiF, B90), Elżbieta Jachlewska (Stowarzyszenie WAGA), Beata Jaworowska (Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego), Maciej Michalski (Dziekan Wydziału Filologicznego UG), Magdalena Mijewska (Dyrektor Wydziału Kultury UM Słupska), ks. Krzysztof Niedałtowski (duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji gdańskiej), Rafał Ostrowski (Teatr Muzyczny), Katarzyna Pastuszak (Teatr Amareya),  Czesław Podleśny (WL4, ASP), Krzysztof Polkowski (Rektor ASP w Gdańsku), Leszek Sarnowski (Kwartalnik „Prowincja”), Krzysztof Skiba,  Jacek Staniszewski (ASP), Piotr Stec (Fundacja Mapa Obywatelska), Andrzej Stelmasiewicz (Fundacja Wspólnota Gdańska), Andrzej Szadejko (kompozytor, dyrygent, organista), Aleksandra Szymańska (Dyrektor IKM), Małgorzata Talarczyk (ZASP), Piotr Widz (radny sejmiku województwa pomorskiego), Jarosław Zalesiński (Dziennik Bałtycki)
Godz. 19.00-20.00

Coctail/rozmowy kuluarowe

 

Udział w finale wymaga rejestracji, której można dokonać na stronie: www.kongres.pomorzekultury.pl

 

Jak i dlaczego warto wziąć udział w Kongresie Kultury Pomorskiej?

 

Jak

Wystarczy wejść na stronę www.kongres.pomorzekultury.pl i wypełnić formularz rejestracyjny. To uprawnia nie tylko do wzięcia udziału w Kongresie, ale także do uzyskania materiałów kongresowych i dostępu do wielu informacji.

Kongres jest rozpisany na cały dzień. Namawiamy na udział w całości, ale zrozumiałe, że nie każdy dysponuje czasem. Wtedy namawiamy do wyboru i wytrwania w nim. Każda z głównych części, tj. prezentacje stolikowe, panel Kultura na nowe czasy i otwarta debata społeczna Kultura na Pomorzu stanowią całość i warto uczestniczyć w nich kompletnie.

 

Kuluary

Na każdej konferencji ważne są kuluary. W Teatrze Wybrzeże mamy wiele miejsca na spotkania. Obecność potwierdziło wiele ważnych osób dla pomorskiej kultury i zacni goście z kraju. Będą też niespodzianki kulinarne i artystyczne.

 

Deklaracja Kongresu Kultury Pomorskiej

Pierwsza redakcja głównego dokumentu kongresowego będzie dostępna od 18 kwietnia na stronie www.kongres.pomorzekultury.pl. Dokument powstanie na podstawie rekomendacji stolikowych i będzie zawierać najważniejsze postulaty i kierunki działań. Każdy z uczestników Kongresu i zainteresowani mogą mieć wpływ na jego ostateczny kształt. Biuro organizacyjne Kongresu czeka na uwagi, dopiski i sugestie do 23 kwietnia do godziny 12.00. [Być może powstanie też [Raport mniejszości]

 

Wpływ

Kongres od początku nastawiony był na szukanie rozwiązań i tworzenie dobrych praktyk. Potrzebna jest diagnoza i rozległe konsultacje, by je znaleźć. Po dwóch latach działań wiemy już tyle, by sformułować postulaty i rekomendacje. Każdy z uczestników może mieć wpływ na ich ostateczny kształt. Skorzystajmy z tego daru konstruktywnie.

 

 

Dlaczego Kongres Kultury Pomorskiej?

Dwa lata temu powstał pomysł zorganizowania Kongresu Kultury Pomorskiej. Od tego momentu przeprowadziliśmy setki rozmów, wykonaliśmy wiele działań i, przede wszystkim, zyskaliśmy pewność, że Kongres jest potrzebny. Głównym hasłem, które przyświeca tej inicjatywie jest Kultura porozumienia.

Nie ulega wątpliwości, że kultura jest najważniejsza. Nie tylko gospodarka i polityka wynikają z kultury. Najpierw muszą być wartości, które powinny stanowić bazę, na której się buduje gospodarkę, politykę i relacje międzyludzkie. Gdy tak się dzieje, możemy mówić o synergii społecznej.

Pomorze to fascynujący Region obfitujący w miejsca, w których powstawała Historia. Mówiąc o kulturze naszego Regionu, nie można zapominać o skomplikowanej, ale i różnorodnej spuściźnie, która powinna nas wzbogacać, a nie dzielić.

Kultura, dzięki wartościom, powinna prowadzić do konsensusu i wyznaczać standardy w komunikacji społecznej. Region i Centrum nie powinny stanowić antynomii, tak jak kultura instytucjonalna i pozainstytucjonalna (off).

Tematów, które już podjęto podczas debat, jest wiele. Suma zebranych głosów będzie stanowić bazę, na której nadbudowywane będą wnioski i postulaty. Mamy nadzieję, że Kongres będzie  nie tylko ich depozytariuszem, ale stworzy trwałą platformę wymiany poglądów i budowy najlepszych rozwiązań.

Blisko dwuletnie przygotowania do Kongresu Kultury Pomorskiej wchodzą w decydującą fazę. Przed nami 18 wydarzeń, które zamkną pierwszy etap inicjatywy powstałej w organizacjach pozarządowych i skierowanej do wszystkich zainteresowanych. Po nich Kongres będzie trwać nadal, być może za kilka lat znowu przyjmie formę ciągu zorganizowanych spotkań. Do tego czasu funkcjonować będzie jako monitor kultury pomorskiej i wykonawca postanowień proponowanych na obradach plenarnych.

 

Co to jest kultura porozumienia?

To w największym skrócie proces i metoda komunikacji. W kulturze porozumienia nie chodzi o to, by mieć rację za wszelką cenę. Można, a często wręcz należy, być wiernym swoim poglądom.  Jednak są wartości, wokół których należy tworzyć konsensus. Taką sumą wartości jest dla nas kultura. Rozumiana szeroko – od elementarnego aktywizmu do kultury wysokiej, od nieskrępowanej twórczości amatorskiej  przez główny nurt po wyrafinowaną awangardę.

Kongres Kultury Pomorskiej został wymyślony i zaprojektowany w środowisku organizacji pozarządowych – tych z Centrum, i tych z Regionu. Partnerami Organizatorów są organizacje społeczne oraz instytucje kultury.  Projekt został wsparty przez administrację wszystkich szczebli. Patronatem objęli go przedstawiciele władz centralnych, regionalnych i lokalnych.  Spotkania prowadzą specjaliści z różnych ośrodków, pokoleń i estetyk.  I to jest przejaw właściwego pojmowania  kultury porozumienia. Powstał  fundament, jest na czym budować. Zapraszamy budowniczych.

Biuro Organizacyjne Kongresu Kultury Pomorskiej

 

Pełna informacja o Kongresie Kultury Pomorskiej znajduje się na stronie: kongres.pomorzekultury.pl

Zapraszamy do udziału i udostępniania informacji.

 

Honorowe patronaty nad Kongresem Kultury Pomorskiej objęli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jaroslaw Sellin, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Partnerzy: Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Instytut Kultury Miejskiej, Gdański Teatr Szekspirowski, Teatr Wybrzeże, Fundacja Wspólnota Gdańska, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pracodawcy Pomorza, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdyńskie Centrum Filmowe, Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego, SPATiF, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Stacja Kultura, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Opera Bałtycka, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Filharmonia Kaszubska, Faktoria Kultury, Teatr Rondo, Teatr Miniatura, Opera Bałtycka, Wytwórnia Kultury „Bo-Tak”, Pomorska Sieć COP, Faktoria Kultury, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Wsi Słowiańskiej w Klukach.

Patroni medialni: !Pomorskie.eu, ngo.pl, Dziennik Bałtycki, Nasze Miasto, e-teatr.pl, Nowe Idzie od Morza, Pomorze Kultury, Prowincja, Pitu Pitu Trójmiasto, My3miasto.pl, Sztuka Trójmiasta, Miasto Kultury, Radio Kaszëbë, TV Kamena, TV Kwidzyn, Puls Kwidzyna, Kurier Kwidzyński, Portal Pomorza.pl, Kuryer Sopocki, gdańsk.pl, Nasz Gdańsk, TelewizjaTTM, nadmorski24.pl, Gdańsk Strefa Prestiżu.

 

 

Finał Kongresu Kultury Pomorskiej