Aktualności

Ada Grzybowska laureatką konkursu architektonicznego

2017-06-26
konkurs

I nagrodę, w rozstrzygniętym 22 czerwca konkursie pn. „Nowe szaty starej szkoły – Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 60 w Gdańsku”, zdobyła praca autorstwa Ady Grzybowskiej. Zwycięska praca była licencjackim projektem dyplomowym zrealizowanym w Pracowni Architektury Pasywnej dr hab. Iwony Dzierżko-Bukal, prof. ASP i as. dr Grażyny Kilarskiej.

Wyróżnione zostały również prace licencjackie z tej samej Pracowni: Nicoli Kasprzak (I wyróżnienie), Marty Nagórki i Huberta Pawłowskiego (II wyróżnienie) oraz Pauli Cerby (III wyróżnienie).

Ada Grzybowska laureatką konkursu architektonicznego